Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Europejski akt w sprawie surowców krytycznych (2024-05-23)

 

Obowiązujący od dziś Europejski akt w sprawie surowców krytycznych zapewnienia zróżnicowane, bezpieczne i zrównoważone dostawy surowców krytycznych dla przemysłu UE. Bezpieczny dostęp do surowców krytycznych ma zasadnicze znaczenie dla sektorów strategicznych, w tym czystych technologii, przemysłu cyfrowego, obronnego oraz przemysłu lotniczego i kosmicznego.

Europa dysponuje obecnie ramami regulacyjnymi służącymi wzmocnieniu zdolności krajowych oraz skonsolidowaniu zrównoważonego charakteru i obiegu zamkniętego łańcuchów dostaw surowców krytycznych w UE, przy jednoczesnym kontynuowaniu realizacji swojego programu dywersyfikacji. Dzięki temu aktowi UE wzmocni dostawy krajowe i zmniejszy zależność od pojedynczych dostawców. Jak podkreślono w następstwie pandemii COVID-19 i rosyjskiej inwazji na Ukrainę, strategiczne zależności naraziły przemysł europejski na ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Akt ustanawia wskaźniki referencyjne w celu zwiększenia zdolności w zakresie wydobycia, przetwarzania i recyklingu surowców krytycznych w UE oraz wyznacza kierunek działań na rzecz dywersyfikacji.  Ponadto tworzy ramy wyboru i realizacji projektów strategicznych, które mogą korzystać z usprawnionych pozwoleń i warunków podstawowych dostępu do finansowania; a także określa krajowe wymogi dotyczące opracowywania programów poszukiwań w Europie. Ponadto rozporządzenie poprawi obieg zamknięty i efektywne wykorzystanie surowców krytycznych poprzez stworzenie łańcuchów wartości surowców krytycznych pochodzących z recyklingu. Aby zapewnić odporność łańcuchów dostaw, akt umożliwia monitorowanie łańcuchów dostaw surowców krytycznych oraz wymianę informacji i przyszłą koordynację zapasów surowców strategicznych między państwami członkowskimi i dużymi przedsiębiorstwami.

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Surowców Krytycznych

Wiceprzewodniczący wykonawczy Šefčovič otworzył pierwsze posiedzenie Rady ds. Surowców Krytycznych.  Komisarz Breton zwrócł się również do przedstawicieli wysokiego szczebla Rady ds. Surowców Krytycznych. Rada odegra istotną rolę we wdrażaniu nowych ram polityki, wspierając Komisję w wyborze i wdrażaniu projektów strategicznych, w wymianie informacji na temat procedur wydawania pozwoleń i inicjatyw dotyczących obiegu zamkniętego oraz w ułatwianiu współpracy międzynarodowej i partnerstw strategicznych dotyczących surowców. Przedstawiciele wszystkich państw członkowskich i Komisji spotykają się dziś, aby omówić wdrażanie rozporządzenia.

Otwarcie zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów strategicznych

Przy okazji pierwszego posiedzenia Rady Komisja ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów strategicznych. Pierwszą datą graniczną składania wniosków jest 22 sierpnia 2024 r. godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. Szczegółowe informacje, w tym formularz wniosku i przewodnik dla wnioskodawców, są dostępne na stronie internetowej projektów strategicznych.

Agregacja zapotrzebowania i dopasowywanie potrzeb w odniesieniu do surowców strategicznych

Komisja przedłużyła badanie skierowane do przedsiębiorstw i innych odpowiednich stron zainteresowanych łączeniem popytu oraz połączeniem podaży i popytu na surowce krytyczne. Odpowiedzi udzielone w ankiecie przyczynią się do stworzenia tego nowego mechanizmu. Ankieta jest otwarta do 31 maja 2024 r. 

Kontekst ogólny

W ramach planu przemysłowego Zielonego Ładu 16 marca 2023 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący aktu w sprawie surowców krytycznych. Środki te opierają się na ocenie krytyczności z 2023 r., sprawozdaniu prognostycznym koncentrującym się na technologiach strategicznych, a także na działaniach zainicjowanych w ramach planu działania na rzecz surowców krytycznych z 2020 r.

 

 

 

Źródło: KE 


wszystkie

Europejski akt w sprawie surowców krytycznych (2024-05-23)

 

Obowiązujący od dziś Europejski akt w sprawie surowców krytycznych zapewnienia zróżnicowane, bezpieczne i zrównoważone dostawy surowców krytycznych dla przemysłu UE. Bezpieczny dostęp do surowców krytycznych ma zasadnicze znaczenie dla sektorów strategicznych, w tym czystych technologii, przemysłu cyfrowego, obronnego oraz przemysłu lotniczego i kosmicznego.

Europa dysponuje obecnie ramami regulacyjnymi służącymi wzmocnieniu zdolności krajowych oraz skonsolidowaniu zrównoważonego charakteru i obiegu zamkniętego łańcuchów dostaw surowców krytycznych w UE, przy jednoczesnym kontynuowaniu realizacji swojego programu dywersyfikacji. Dzięki temu aktowi UE wzmocni dostawy krajowe i zmniejszy zależność od pojedynczych dostawców. Jak podkreślono w następstwie pandemii COVID-19 i rosyjskiej inwazji na Ukrainę, strategiczne zależności naraziły przemysł europejski na ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Akt ustanawia wskaźniki referencyjne w celu zwiększenia zdolności w zakresie wydobycia, przetwarzania i recyklingu surowców krytycznych w UE oraz wyznacza kierunek działań na rzecz dywersyfikacji.  Ponadto tworzy ramy wyboru i realizacji projektów strategicznych, które mogą korzystać z usprawnionych pozwoleń i warunków podstawowych dostępu do finansowania; a także określa krajowe wymogi dotyczące opracowywania programów poszukiwań w Europie. Ponadto rozporządzenie poprawi obieg zamknięty i efektywne wykorzystanie surowców krytycznych poprzez stworzenie łańcuchów wartości surowców krytycznych pochodzących z recyklingu. Aby zapewnić odporność łańcuchów dostaw, akt umożliwia monitorowanie łańcuchów dostaw surowców krytycznych oraz wymianę informacji i przyszłą koordynację zapasów surowców strategicznych między państwami członkowskimi i dużymi przedsiębiorstwami.

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Surowców Krytycznych

Wiceprzewodniczący wykonawczy Šefčovič otworzył pierwsze posiedzenie Rady ds. Surowców Krytycznych.  Komisarz Breton zwrócł się również do przedstawicieli wysokiego szczebla Rady ds. Surowców Krytycznych. Rada odegra istotną rolę we wdrażaniu nowych ram polityki, wspierając Komisję w wyborze i wdrażaniu projektów strategicznych, w wymianie informacji na temat procedur wydawania pozwoleń i inicjatyw dotyczących obiegu zamkniętego oraz w ułatwianiu współpracy międzynarodowej i partnerstw strategicznych dotyczących surowców. Przedstawiciele wszystkich państw członkowskich i Komisji spotykają się dziś, aby omówić wdrażanie rozporządzenia.

Otwarcie zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów strategicznych

Przy okazji pierwszego posiedzenia Rady Komisja ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów strategicznych. Pierwszą datą graniczną składania wniosków jest 22 sierpnia 2024 r. godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. Szczegółowe informacje, w tym formularz wniosku i przewodnik dla wnioskodawców, są dostępne na stronie internetowej projektów strategicznych.

Agregacja zapotrzebowania i dopasowywanie potrzeb w odniesieniu do surowców strategicznych

Komisja przedłużyła badanie skierowane do przedsiębiorstw i innych odpowiednich stron zainteresowanych łączeniem popytu oraz połączeniem podaży i popytu na surowce krytyczne. Odpowiedzi udzielone w ankiecie przyczynią się do stworzenia tego nowego mechanizmu. Ankieta jest otwarta do 31 maja 2024 r. 

Kontekst ogólny

W ramach planu przemysłowego Zielonego Ładu 16 marca 2023 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący aktu w sprawie surowców krytycznych. Środki te opierają się na ocenie krytyczności z 2023 r., sprawozdaniu prognostycznym koncentrującym się na technologiach strategicznych, a także na działaniach zainicjowanych w ramach planu działania na rzecz surowców krytycznych z 2020 r.

 

 

 

Źródło: KE 


wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2024-05-23 14:02:11
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!