Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Nowe prawa jazdy (2013-01-07)

 

Od 19 stycznia 2013 r. wszystkie nowe prawa jazdy wydawane w UE będą miały postać plastikowej karty przypominającej kartę kredytową. Będą miały standardowy europejski format i lepsze zabezpieczenia. Nowe europejskie prawo jazdy będzie stopniowo zastępować ponad 100 różnych wzorów, papierowych i plastikowych, którymi posługuje się obecnie ponad 300 milionów kierowców w UE. Jest to część szerszego pakietu środków (trzecia dyrektywa o unijnym prawie jazdy), który wchodzi w życie w celu ułatwienia swobodnego przepływu, zwalczania nadużyć związanych z prawem jazdy i poprawy bezpieczeństwa na drogach w UE.

Oto najważniejsze zmiany, wchodzące w życie 19 stycznia 2013 r.:

Standardowy format europejski

Wszystkie nowe prawa jazdy w Unii będą miały nowy format, przypominający plastikową kartę kredytową. Znajdzie się na nich zdjęcie oraz zestaw tych samych informacji, dzięki czemu dokumenty te będą czytelniejsze i lepiej rozpoznawalne w całej Europie (zob. zdjęcie poniżej). Od dnia 19 stycznia 2013 r. w tym formacie wydawane będą wszystkie nowe prawa jazdy.

Prawa jazdy już wydane zachowają ważność i zostaną zastąpione nowym wzorem w momencie przedłużenia terminu ich ważności lub najpóźniej do 2033 r. Każde państwo członkowskie może podjąć decyzję, by na dokumencie znalazły się jego symbole narodowe.

Ulepszone zabezpieczenia

Dzięki wprowadzonym zabezpieczeniom nowe prawo jazdy będzie trudniejsze do podrobienia.

Do większego bezpieczeństwa przyczyni się również nowy europejski system elektronicznej wymiany danych, który ułatwi wymianę informacji między administracjami poszczególnych państw. Dzięki temu łatwiej będzie zarządzać dokumentami w przypadku, gdy kierowca zamieszka w innym państwie członkowskim. Ułatwi to również walkę z tzw. „turystyką po prawo jazdy” i nadużyciami, np. poprzez wdrożenie w danym państwie członkowskim surowszego zakazu wydawania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy cofnięto, zawieszono lub ograniczono w innym państwie członkowskim.

Regularne przedłużanie terminu ważności prawa jazdy

Regularne przedłużanie terminu ważności prawa jazdy w całej Unii jest niezbędnym środkiem w walce z nadużyciami i w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zgodnie z nowymi przepisami ważność prawa jazdy na samochody i motocykle trzeba będzie przedłużać, w zależności od państwa członkowskiego, co 10-15 lat. Kierowcy autobusów i ciężarówek będą musieli przedłużać termin ważności prawa jazdy co pięć lat i przechodzić przy tym obowiązkowe badanie lekarskie.

Jest to procedura wyłącznie administracyjna, niewymagająca dodatkowych egzaminów. Dzięki niej wszystkie dane zawarte w dokumencie oraz zdjęcia będą aktualne, zabezpieczenia będą regularnie aktualizowane zgodnie z najnowszymi technologiami, a państwa członkowskie będą miały bieżące informacje na temat praw jazdy znajdujących się w obrocie.

Ochrona kierowców najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo

Nowy system europejskiego prawa jazdy zwiększa ochronę użytkowników dróg najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo. Jego elementy to:

  • podwyższona granica wieku – z 21 do 24 roku życia – dla bezpośredniego dostępu (poprzez egzaminy praktyczne i teoretyczne) do uprawnień do kierowania motocyklami o największej mocy;

  • podwyższona granica wieku dla stopniowego dostępu w połączeniu z wprowadzeniem dodatkowych etapów. W nowym systemie wymagane będzie co najmniej czteroletnie doświadczenie (dotychczas były to dwa lata) w prowadzeniu motocykli o mniejszej mocy przed wydaniem uprawnienia do prowadzenia motocykli o największej mocy;

  • motorowery będą stanowić osobną kategorię pojazdów, której będzie dotyczyć wymóg zdania egzaminu teoretycznego. Państwa członkowskie mogą również wprowadzić egzamin umiejętności i zachowania na drodze oraz badania lekarskie. 16 lat to minimalny wiek zalecany przez UE do wzajemnego uznawania praw jazdy przez wszystkie państwa członkowskie (na własnym terenie państwa członkowskie mogą obniżyć ten wiek do 14 lat). Wcześniej nie istniały minimalne wymogi UE w odniesieniu do motorowerów.

Minimalne standardy dla egzaminatorów

Osoby przeprowadzające egzaminy na prawo jazdy będą zobowiązane do zachowania minimalnych standardów w odniesieniu do podstawowych kwalifikacji i okresowych szkoleń. Środek ten zapewni kontrolę jakości w nowym systemie.

Dyrektywa 2006/126/WE w sprawie praw jazdy została przyjęta przez państwa członkowskie i Parlament Europejski w 2006 r. Miała zostać transponowana przez państwa członkowskie do 19 stycznia 2011 r., a zacznie w pełni obowiązywać w dniu 19 stycznia 2013 r.

Więcej informacji: MEMO/13/10 

źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/130118_prawo_jazdy_pl.htm

wszystkie

Nowe prawa jazdy (2013-01-07)

 

Od 19 stycznia 2013 r. wszystkie nowe prawa jazdy wydawane w UE będą miały postać plastikowej karty przypominającej kartę kredytową. Będą miały standardowy europejski format i lepsze zabezpieczenia. Nowe europejskie prawo jazdy będzie stopniowo zastępować ponad 100 różnych wzorów, papierowych i plastikowych, którymi posługuje się obecnie ponad 300 milionów kierowców w UE. Jest to część szerszego pakietu środków (trzecia dyrektywa o unijnym prawie jazdy), który wchodzi w życie w celu ułatwienia swobodnego przepływu, zwalczania nadużyć związanych z prawem jazdy i poprawy bezpieczeństwa na drogach w UE.

Oto najważniejsze zmiany, wchodzące w życie 19 stycznia 2013 r.:

Standardowy format europejski

Wszystkie nowe prawa jazdy w Unii będą miały nowy format, przypominający plastikową kartę kredytową. Znajdzie się na nich zdjęcie oraz zestaw tych samych informacji, dzięki czemu dokumenty te będą czytelniejsze i lepiej rozpoznawalne w całej Europie (zob. zdjęcie poniżej). Od dnia 19 stycznia 2013 r. w tym formacie wydawane będą wszystkie nowe prawa jazdy.

Prawa jazdy już wydane zachowają ważność i zostaną zastąpione nowym wzorem w momencie przedłużenia terminu ich ważności lub najpóźniej do 2033 r. Każde państwo członkowskie może podjąć decyzję, by na dokumencie znalazły się jego symbole narodowe.

Ulepszone zabezpieczenia

Dzięki wprowadzonym zabezpieczeniom nowe prawo jazdy będzie trudniejsze do podrobienia.

Do większego bezpieczeństwa przyczyni się również nowy europejski system elektronicznej wymiany danych, który ułatwi wymianę informacji między administracjami poszczególnych państw. Dzięki temu łatwiej będzie zarządzać dokumentami w przypadku, gdy kierowca zamieszka w innym państwie członkowskim. Ułatwi to również walkę z tzw. „turystyką po prawo jazdy” i nadużyciami, np. poprzez wdrożenie w danym państwie członkowskim surowszego zakazu wydawania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy cofnięto, zawieszono lub ograniczono w innym państwie członkowskim.

Regularne przedłużanie terminu ważności prawa jazdy

Regularne przedłużanie terminu ważności prawa jazdy w całej Unii jest niezbędnym środkiem w walce z nadużyciami i w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zgodnie z nowymi przepisami ważność prawa jazdy na samochody i motocykle trzeba będzie przedłużać, w zależności od państwa członkowskiego, co 10-15 lat. Kierowcy autobusów i ciężarówek będą musieli przedłużać termin ważności prawa jazdy co pięć lat i przechodzić przy tym obowiązkowe badanie lekarskie.

Jest to procedura wyłącznie administracyjna, niewymagająca dodatkowych egzaminów. Dzięki niej wszystkie dane zawarte w dokumencie oraz zdjęcia będą aktualne, zabezpieczenia będą regularnie aktualizowane zgodnie z najnowszymi technologiami, a państwa członkowskie będą miały bieżące informacje na temat praw jazdy znajdujących się w obrocie.

Ochrona kierowców najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo

Nowy system europejskiego prawa jazdy zwiększa ochronę użytkowników dróg najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo. Jego elementy to:

  • podwyższona granica wieku – z 21 do 24 roku życia – dla bezpośredniego dostępu (poprzez egzaminy praktyczne i teoretyczne) do uprawnień do kierowania motocyklami o największej mocy;

  • podwyższona granica wieku dla stopniowego dostępu w połączeniu z wprowadzeniem dodatkowych etapów. W nowym systemie wymagane będzie co najmniej czteroletnie doświadczenie (dotychczas były to dwa lata) w prowadzeniu motocykli o mniejszej mocy przed wydaniem uprawnienia do prowadzenia motocykli o największej mocy;

  • motorowery będą stanowić osobną kategorię pojazdów, której będzie dotyczyć wymóg zdania egzaminu teoretycznego. Państwa członkowskie mogą również wprowadzić egzamin umiejętności i zachowania na drodze oraz badania lekarskie. 16 lat to minimalny wiek zalecany przez UE do wzajemnego uznawania praw jazdy przez wszystkie państwa członkowskie (na własnym terenie państwa członkowskie mogą obniżyć ten wiek do 14 lat). Wcześniej nie istniały minimalne wymogi UE w odniesieniu do motorowerów.

Minimalne standardy dla egzaminatorów

Osoby przeprowadzające egzaminy na prawo jazdy będą zobowiązane do zachowania minimalnych standardów w odniesieniu do podstawowych kwalifikacji i okresowych szkoleń. Środek ten zapewni kontrolę jakości w nowym systemie.

Dyrektywa 2006/126/WE w sprawie praw jazdy została przyjęta przez państwa członkowskie i Parlament Europejski w 2006 r. Miała zostać transponowana przez państwa członkowskie do 19 stycznia 2011 r., a zacznie w pełni obowiązywać w dniu 19 stycznia 2013 r.

Więcej informacji: MEMO/13/10 

źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/130118_prawo_jazdy_pl.htm

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-02-28 20:01:38
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!