Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Europejski korpus solidarności (2016-12-27)

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom w wieku18–30 lat zaangażowanie się w działalność wolontariacką lub podjęcie odpłatnej pracy dla dobra różnych społeczności i ogółu społeczeństwa. Pomagając innym, młodzi ludzie równocześnie zdobywają doświadczenie życiowe i rozwijają swoje kompetencje zawodowe.

W orędziu o stanie Unii Europejskiej, wygłoszonym 14 września 2016 r., przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział plan utworzenia Europejskiego Korpusu Solidarności

„Wielu młodych ludzi w Europie ma zacięcie społecznikowskie i chce wnieść znaczący wkład w życie społeczne i pomóc w wyrażaniu solidarności. Możemy im  stworzyć możliwości takiego działania. Solidarność jest spoiwem, które jednoczy naszą Unię”, powiedział.

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest umożliwienie młodym ludziom w  wieku 18-30 lat uczestnictwa w wielu różnych działaniach obejmujących pomoc ludziom w całej Unii Europejskiej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Uczestnictwo w działaniach będzie korzystne nie tylko dla młodych ludzi, lecz również dla organów krajowych i lokalnych, organizacji pozarządowych i  przedsiębiorstw, ponieważ wesprze ich wysiłki mające na celu sprostanie rozmaitym wyzwaniom i kryzysom.

Cele

- podejmowanie działań zgodnych z zasadą solidarności, która jest jedną z wartości UE;

- pomaganie w stawianiu czoła wyzwaniom związanym ze społeczeństwem, środowiskiem naturalnym i klęskami żywiołowymi;

- umożliwianie młodym ludziom niesienia pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Korzyści dla młodzieży

- zdobywanie doświadczenia życiowego i rozwijanie kompetencji zawodowych;

- nabywanie nowych umiejętności i nauka języków;

- pomaganie innym, zwłaszcza najsłabszym członkom społeczeństwa.

Młodzi ludzie będą mogli wykazać się w trudnych sytuacjach – na przykład wspierając społeczności poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych w powrocie do  normalnego życia, pomagając w rozwiązywaniu problemów społecznych (jak wykluczenie społeczne czy przyjmowanie i integracja uchodźców i imigrantów).

Korzyści dla organizacji promujących działania solidarnościowe

Organizacje prowadzące działania oparte na zasadzie solidarności – władze lokalne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa – mogą rekrutować młodych ludzi do swoich projektów z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego (praca, staż bądź przyuczenie do zawodu), pod warunkiem że spełniają one kryteria pozwalające im  zostać organizacją przyjmującą i podpiszą Kartę Europejskiego Korpusu Solidarności.

Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Komisja ustanawia ramy dla funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności obejmującego dwa rodzaje projektów dla młodzieży. Osoby w wieku 18 30 lat mogą uczestniczyć przez okres 2–12 miesięcy w:

- projektach z zakresu wolontariatu – nieodpłatna praca w charakterze wolontariusza w pełnym wymiarze czasu;

- projektach z zakresu rozwoju zawodowego – praca, praktyka albo przyuczenie do  zawodu.

Minimalny wiek wymagany do uczestnictwa w projekcie solidarnościowym wynosi 18 lat, ale rejestrować mogą się już 17-latkowie.

Powiązane strony:

Rejestracja: https://europa.eu/youth/solidarity

Więcej informacji: https://europa.eu/youth/EU_en

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2016-12-29 13:14:29
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!