Aktualności

Prezydencja w Radzie UE (2016-12-30)

Od 1 stycznia  2017 r. stery Rady przejdą w ręce najmniejszego członka UE – Malty. Ta  śródziemnomorska wyspa po raz pierwszy będzie przewodziła Radzie. Pod koniec listopada 2016 r.  wicepremier maltańskiego rządu Louis Grech zaprezentował priorytety prezydencji Malty. Ujawnił także logo, zaprojektowane przez Alexię Muscat, która w  swoim projekcie nawiązała do krzyża maltańskiego. Wicepremier stwierdził, że „jest ono silnie związane z naszą tożsamością i, co ważniejsze, nadawać nam będzie kierunek, przywołując odwagę, lojalność i  wytrwałość naszego narodu”.

Priorytety maltańskiej prezydencji

Malta zamierza się skupić na sześciu obszarach. Mimo ich zróżnicowania, podstawowym celem prezydencji ma być przywrócenie zaufania Europejczyków do Unii, po roku sukcesów populistów i rosnącej niepewności. Sześć obszarów, na których Malta się skupi to: wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój i zatrudnienie; konkurencyjność; ochrona obywateli; jedność energetyczna w UE; poprawa klimatu; bezpieczeństwo, sprawiedliwość i wolność. „Chcemy w sposób jasny poprawić życie mieszkańców UE  w  czasie naszej prezydencji” – powiedział Grech, prezentując priorytety.

Malta, z uwagi na swoje położenie, nie uniknie tematów kryzysu migracyjnego i unijnej pomocy dla uchodźców. Z tego powodu Grech zapowiedział, że w trakcie półrocza za  sterami Rady, Malta będzie dążyła do wzmocnienia i uproszczenia unijnego Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, który zarządza kwestiami przyjmowania uchodźców w UE.

Grech chce, by obciążenie związane z przyjmowaniem uchodźców, było rozłożone sprawiedliwie miedzy wszystkie państwa unijne. Nie jest także wykluczone, że Malta będzie naciskała na zwiększenie liczby środków na kwestie migracyjne w trakcie negocjacji budżetu na drugą część bieżących Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020, tj. na lata 2018-2020.

Rotacyjna prezydencja

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują w 3-krajowych grupach. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18  miesięcy. Na podstawie tego programu każde z 3 państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy program 6-miesięczny. Obecna grupa składa się z prezydencji holenderskiej, słowackiej i maltańskiej.

Zadania prezydencji

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:

1. Zaplanować i poprowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych formacjach (z  wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo, a regulamin Rady i jej metody pracy były przestrzegane.

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.

2. Reprezentować Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE

Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z  Komisją i Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:

  • przewodniczącym Rady Europejskiej
  • wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2017-07-07 22:14:06
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!