Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Nowy Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (2013-10-02)

W następstwie wyboru przez Parlament Europejski w lipcu bieżącego roku, Emily O'Reilly rezygnuje z urzędu irlandzkiego rzecznika praw obywatelskich i z dniem 1 października 2013 r. rozpoczyna pracę jako Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Pani O'Reilly zastąpi P. Nikiforosa Diamandouros'a, który po ponad dziesięciu latach służby odchodzi na emeryturę.

Komentując wybór na Rzecznika, O'Reilly zaznaczyła: „Europa stawia obecnie czoła, nie tylko kryzysowi ekonomicznemu, ale również kryzysowi legitymacji politycznej. Na całym kontynencie wzrastają antagonizmy i podziały polityczne, spada poziom zaufania do instytucji europejskich, a wielu obywateli odnosi wrażenie, że ich głos nie ma znaczenia. Dlatego też rok 2014 będzie rokiem szczególnym dla Europy i dla Unii Europejskiej. Jednym z moich zadań, jako Rzecznika Praw Obywatelskich, będzie zwrócenie uwagi na problemy dotyczące obywateli oraz zmniejszenie dystansu między nimi a instytucjami UE. W dwadzieścia lat po utworzeniu Urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich powołanego na mocy Traktatu z Maastricht, nadszedł czas na to, żeby przemyśleć jego rolę oraz zwiększyć jego efektywność i zauważalność jego działań. Wszyscy obywatele i mieszkańcy UE powinni móc korzystać z efektywnej administracji w pełni służącej ich potrzebom. Korzystając z osiągnięć mojego poprzednika w zakresie umacniania przejrzystości oraz wydajności administracji, będąc jednocześnie wspieraną przez efektywną i oddaną swojej pracy grupę osób tworzącą Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, chcę wnieść nową energię oraz efektywność w pracę biura. Zamierzam aktywnie współpracować z Parlamentem Europejskim oraz zaangażować się w działania Komisji Europejskiej oraz innych instytucji UE w imię praw i interesów jej obywateli.„

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Co roku, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje ok. 2 500 skarg od obywateli, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uniwersytetów, gmin oraz innych jednostek. Co roku, instytucja przeprowadza ponad 450 postępowań. Wiele z nich dotyczy skarg na brak przejrzystości w działaniach instytucji UE, w tym odmowy dostępu do dokumentów lub informacji. Pozostałe skargi odnoszą się do problemów związanych z programami i projektami UE, dyskryminacją, lub konfliktami interesów w zakresie administracji UE.

Więcej informacji o nowym Europejskim Rzeczniku Praw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/pl/50735/html.bookmark

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE. Każdy obywatel UE, mieszkaniec lub przedsiębiorstwo albo stowarzyszenie państwa członkowskiego może złożyć skargę do Rzecznika. Urząd Rzecznika oferuje szybkie, elastyczne i nieodpłatne rozwiązania dla problemów związanych z administracją UE. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.ombudsman.europa.eu

 Kontakt dla prasy: Gundi Gadesmann, Urzędnik do spraw medialnych i stosunków zewnętrznych, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Daniel Groch 2013-10-07 12:32:56
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!