Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Europejski Tydzień Regionów i Miast (2013-10-08)

DNI OTWARTE: Europejskie regiony i miasta obierają kurs na 2020 r. – Inwestycje na rzecz wzrostu

Ponad 5,5 tys. przedstawicieli władz regionalnych i miejskich z Europy będzie wymieniać poglądy i stanowiska na temat sposobów ponownego skierowania Europy na drogę wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz zwiększenia konkurencyjności za pomocą nowych inwestycji w ramach polityki regionalnej UE. Coroczne spotkanie „DNI OTWARTE — Europejski Tydzień Regionów i Miast” odbędzie się – po raz 11. – w dniach 7-10 października w Brukseli. Podczas tego czterodniowego wydarzenia, będącego największą imprezą tego typu, decydenci, politycy i eksperci wezmą udział w debacie na temat kluczowych wyzwań, jakim w najbliższym czasie musi stawić czoła polityka regionalna UE. Wydarzenie odbywa się w okresie finalizowania fundamentalnych reform oraz w decydującej fazie planowania programów na lata 2014-2020. Gospodarzami dni otwartych będą Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej oraz Ramón Luis Valcárcel, przewodniczący Komitetu Regionów, a przemówienie inauguracyjne wygłosi Jose Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej.

Sesja inauguracyjna obejmować będzie dyskusję panelową dotyczącą centralnej roli polityki regionalnej UE w zakresie sprzyjania wzrostowi gospodarczemu i ożywieniu koniunktury w Europie. Tuż przed wydarzeniem komisarz Hahn powiedział: Tegoroczne Dni Otwarte stanowią punkt wyjścia w odniesieniu do sposobów inwestowania i planowania funduszy UE w ciągu najbliższych siedmiu lat. Odbywają się one w decydującym momencie dla polityki regionalnej UE. Negocjacje dotyczące reformy polityki weszły w końcową fazę, a regiony współpracują bardzo blisko ze służbami Komisji w zakresie przygotowania gruntu i zaprezentowania swoich strategii dotyczących następnej generacji programów. W ramach nowej, zreformowanej polityki oferujemy regionom autentyczną możliwość inwestowania w przyszły wzrost gospodarczy i dobrobyt. Reforma polega na skierowaniu uwagi na priorytety inwestycyjne i jednoczesnym wykorzystaniu mocnych stron naszych miast i regionów. Z niecierpliwością oczekuję debaty na temat sposobu, w jaki polityka regionalna może pomóc przekształcić miasta i regiony i uczynić je bardziej konkurencyjnymi oraz skierować je na drogę wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy.”

Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel dodał: Zreformowana polityka spójności właśnie wchodzi w życie; jej celem jest jak najszybsze dostarczenie skutecznych narzędzi służących do wsparcia ożywienia gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Władze lokalne i regionalne podejmują wyścig z czasem, by zagwarantować, że realizacja planów inwestycyjnych na lata 2014-2020 rozpocznie się w nadchodzącym roku. Komitet Regionów jest zdeterminowany, by pomóc regionom w wygraniu tego wyścigu i jednoczesnym opracowaniu projektów i strategii najwyższej jakości. W tym kontekście Dni Otwarte 2013 stanowić będą doskonałą okazję dla kluczowych podmiotów polityki regionalnej do zapoznania się z nowymi narzędziami i przepisami, jak również dzielenia się najlepszymi rozwiązaniami przyczyniającymi się do wzrostu gospodarczego regionów Europy.”

Dni otwarte odbywają się w tym roku pod hasłem „Europejskie regiony i miasta obierają kurs na 2020 r." i obejmują 100 warsztatów poświęconym następującym zagadnieniom:

  • Zarządzanie zmianami 2014-2020: innowacyjne podejścia do wdrażania przyszłych priorytetów inwestycyjnych (np. zintegrowane inwestycje terytorialne, wspólne plany działania, kwestie dotyczące zarządzania, instrumenty finansowe, itp.).
  • Synergia i współpraca: między różnymi unijnymi, krajowymi i regionalnymi strategiami politycznymi poprzez łączenie różnych źródeł finansowania. Zostaną zbadane różne podejścia do współpracy, takie jak strategie makroregionalne lub współpraca między administracją krajową, regionalną i miejską oraz instytucjami eksperckimi.
  • Wyzwania i rozwiązania: ocenie zostaną poddane wspólne wyzwania regionów i obszarów miejskich Europy; zostaną również zaproponowane praktyczne rozwiązania, np. w zakresie dostępu MŚP do kredytów, a także do rynków światowych, bezrobocia osób młodych, wyzwań demograficznych, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem klęsk żywiołowych, zatorów komunikacyjnych, zanieczyszczenia lub wysokiego zużycia energii.

Najważniejsze punkty programu

Przewodniczący Valcárcel oraz komisarz Hahn będą gospodarzami otwartych dla prasy obrad okrągłego stołu, które odbędą się 7 października o godzinie 13:30 w Komitecie Regionów.

Z projektami 19 finalistów w czterech kategoriach konkursu o nagrody RegioStars w 2014 r. będzie można się zapoznać podczas całodniowych warsztatów odbywających się w budynku Charlemagne w Brukseli.

Prezentacja zatytułowana „Jakość życia w europejskich miastach” — obejmująca kluczowe wyniki ankiety przeprowadzonej z udziałem 41 tys. obywateli 79 miast i ukazująca poglądy na życie w mieście – odbędzie się we wtorek, 8 października, 16:30-17:15, w sali Roberta Schumana w budynku Berlaymont.

‘Wystawa plenerowa „100 koncepcji UErbanistyki” zostanie otwarta przez komisarza Johannesa Hahna i Rudi Vervoorta, premiera rządu Regionu Stołecznego Brukseli,
we wtorek, 8 października o godz. 17:00 na placu Jean Rey w Brukseli, a kilka wydarzeń służących nawiązywaniu kontaktów odbędzie się wieczorem w dniu 8 października w 12 miejscach na trasie wystawy.

W środę 9 października o godzinie 11:15 w budynku Charlemagne komisarz Johannes Hahn wręczy nagrody zwycięzcom konkursu fotograficznego „Europa w moim regionie 2014” z Grecji, Węgier i Malty.

Nowym wydarzeniem, które odbędzie się podczas tegorocznych dni otwartych, jest szkolenie Master Class, w którym udział weźmie 77 wybranych doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę zawodową w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej.

Seminariom w Brukseli towarzyszyć będzie ponad 300 imprez pod hasłem „Europa w moim regionie/mieście”, które potrwają do grudnia 2013 r.

Dodatkowe informacje:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU:

EUopendays – wszystkie zdjęcia z wydarzenia można znaleźć pod adresem: Flickr

Program medialny

Regiony partnerskie w podziale na kraje

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2013-10-08 08:21:07
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!