Aktualności

Zmiany we wdrażaniu RPO (2017-07-07)

W najbliższym czasie wejdzie w życie nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej, regulującej system wdrażania środków unijnych w Polsce. Zarządy województw zgłaszały do Ministerstwa Rozwoju liczne uwagi i poprawki jednak nie zostały one uwzględnione. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie wojewodów w proces realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych, czy usunięcie z Kontraktów Terytorialnych informacji o sposobie finansowania. – To kolejny przejaw centralizacji i odbierania kompetencji samorządom – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Nowelizacja Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 przewiduje m.in.

- włączenie wojewody w procesy związane z realizacją RPO (udział w procesie desygnacji, możliwość uczestniczenia w roli obserwatora w procesie ocenu projektów);

- likwidację wytycznych programowych;

- szerokie a jednocześnie niedookreślone kompetencje Rzecznika Funduszy Europejskich;

- skrócenie terminów na rozpatrywanie odwołań;

- usunięcie z Kontraktów Terytorialnych informacji o sposobie finansowania przedsięwzięć;

- niedoprecyzowane zapisy w zakresie władztwa dot. środków pochodzących z instrumentów finansowych - przy zachowaniu koordynacyjnej roli ministra ds. rozwoju w tym zakresie.

Są to zapisy, co do których samorządy województw zgłaszały szereg uwag. Niestety wszystkie zostały odrzucone, ponieważ żadna nie uzyskała akceptacji większości członków sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Obecnie projekt ustawy został skierowany do II czytania w Sejmie. Oznacza to, że procedowane zmiany w najbliższym czasie wejdą w życie.

5 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Będzie ona podlegać negocjacjom z Komisją Europejską i od ich wyniku zależy jej ostateczny kształt.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2017-07-07 22:09:08
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!