Aktualności

Estońska prezydencja (2017-07-07)

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują w 3-krajowych grupach. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z 3 państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy program 6-miesięczny.

Obecna grupa składa się z prezydencji estońskiej, bułgarskiej i austriackiej. Nowe „trzy prezydencje” rozpoczęły swoje kadencje w dniu 1 lipca 2017 r. Estonia obejmie prezydencję w  Radzie, która potrwa do końca 2017 r. Państwa te będą współpracowały na rzecz realizacji wspólnego 18-miesięcznego programu. 

Priorytety estońskiej prezydencji

Priorytety prezydencji estońskiej opierają się na strategicznym programie Rady Europejskiej i  wspólnych celach sformułowanych przez państwa członkowskie i instytucje UE w deklaracji rzymskiej z okazji 60. rocznicy traktatów rzymskich. Estonia skupi się na ochronie wspólnych wartości, którymi są dobrobyt, bezpieczeństwo, pokój i stabilność w Europie. Będzie dbała o  jedność Europy poprzez praktyczne decyzje.

Podczas najbliższego półrocza Estonia ma zamiar kierować się 4 hasłami: otwarta i innowacyjna gospodarka europejska, bezpieczna Europa, cyfrowa Europa (w tym swobodny przepływ danych) oraz inkluzywna i zrównoważona Europa

Zadania prezydencji

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:

1. Zaplanować i poprowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych formacjach (z  wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo, a regulamin Rady i jej metody pracy były przestrzegane.

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.

2. Reprezentować Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE

Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z  Komisją i  Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:

  • przewodniczącym Rady Europejskiej
  • wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2018-01-02 14:00:54
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!