Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Standardowa deklaracja VAT: ułatwienia działalności dla przedsiębiorstw i poprawa przestrzegania przepisów podatkowych (2013-10-28)

Komisja Europejska - Komunikat prasowy - Bruksela, 23 października 2013 r.

Standardowa deklaracja VAT: ułatwienia działalności dla przedsiębiorstw i poprawa przestrzegania przepisów podatkowych

Komisja zaproponowała dzisiaj nową standardową deklarację VAT, która może przyczynić się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstw UE o 15 mld euro rocznie. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorstw, ułatwienie przestrzegania przepisów podatkowych i zwiększenie wydajności administracji podatkowych w całej Unii. Taka inicjatywa w pełni odzwierciedla zaangażowanie Komisji na rzecz inteligentnych regulacji; należy ona również do inicjatyw określonych w niedawnym programie sprawności i wydajności regulacyjnej, zmierzających do uproszczenia zasad i ograniczenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców (IP/13/891).

Dzisiejszy wniosek przewiduje utworzenie jednolitego zestawu wymogów dla przedsiębiorstw w zakresie wypełniania deklaracji VAT, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym się to odbywa. Zastąpienie krajowych deklaracji VAT standardową deklaracją VAT zagwarantuje, że w całej UE przedsiębiorstwa zgłaszać będą takie same podstawowe informacje w tym samym okresie. Mając na uwadze, że stosowanie i egzekwowanie uproszczonych procedur jest łatwiejsze, dzisiejszy wniosek powinien również przyczynić się do poprawy przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT i zwiększenia dochodów publicznych.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, powiedział: Wprowadzenie standardowej deklaracji VAT stwarza korzystną sytuację. Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z uproszczonych procedur, zmniejszenia kosztów oraz ograniczenia biurokracji. Rządy otrzymają nowe narzędzie służące do poprawy przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT, które powinno przyczynić się do zwiększenia ich dochodów. Dzisiejszy wniosek oznacza zatem potwierdzenie naszego zaangażowania w stworzenie jednolitego rynku sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej, jak również dążenia do poprawy przestrzegania przepisów podatkowych w UE.”

Co roku unijni podatnicy składają krajowym administracjom podatkowym 150 mln deklaracji VAT. Format krajowych deklaracji, wymagane w nich informacje oraz terminy sprawozdawczości różnią się znacznie w zależności od państwa członkowskiego. Z tego względu składanie deklaracji VAT w odniesieniu do transgranicznej działalności gospodarczej jest obciążone kosztownymi i uciążliwymi procedurami. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim uskarżały się ponadto na trudności w utrzymaniu zgodności z przepisami o VAT z powodu zawiłości tego procesu.

Standardowa deklaracja VAT zaproponowana dzisiaj upraszcza informacje, które przedsiębiorstwa będą musiały przedłożyć organom podatkowym. Deklaracja obejmować będzie jedynie 5 obowiązkowych do wypełnienia przez podatników rubryk. Państwa członkowskie mają możliwość złożenia wniosku o wprowadzenie pewnej liczby dodatkowych, standardowych elementów, nie przekraczającej jednak 26 rubryk informacyjnych. Stanowi to znaczną poprawę w stosunku do obecnej sytuacji, w której niektóre państwa członkowskie wymagają od podatników wypełnienia nawet 100 rubryk informacyjnych.

Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do comiesięcznego wypełniania standardowej deklaracji VAT, natomiast mikroprzedsiębiorstwa będą musiały je składać w ujęciu kwartalnym. Obowiązek złożenia podsumowującej rocznej deklaracji VAT, który został wprowadzony przez niektóre państwa członkowskie, zostałby zniesiony. We wniosku zawarto również zachęty do składania dokumentów drogą elektroniczną, ponieważ standardowa deklaracja VAT będzie mogła zostać złożona w postaci elektronicznej w całej Unii. To znaczne uproszczenie procesu składania deklaracji VAT odzwierciedla zobowiązanie Komisji do zmniejszenia obciążeń administracyjnych i przeszkód w handlu na jednolitym rynku.

Przedstawiony w dniu dzisiejszym wniosek stanowi również istotny wkład w stworzenie skuteczniejszego i bardziej odpornego na nadużycia systemu podatku VAT, jak określono w strategii Komisji dotyczącej reformy podatku VAT (zob. IP/11/1508). Podatek VAT stanowi około 21 % dochodów państw członkowskich; niemniej jednak w 2011 r. nie pobrano należności w kwocie około 193 mln EUR (zob. IP/13/844). Poprzez stworzenie prostszego systemu zarówno dla podatników, jak i dla organów administracji, standardowa deklaracja VAT może wpłynąć na poprawę przestrzegania przepisów podatkowych i ograniczenia ubytku podatku VAT. Dzisiejszy wniosek może w istotny sposób przyczynić się do konsolidacji budżetowej w całej UE poprzez zwiększenie dochodów w budżetach publicznych.

Kontekst

W grudniu 2011 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie przyszłości podatku VAT (zob. IP/11/1508). W komunikacie tym określono podstawowe cechy, jakie muszą charakteryzować nowy system VAT — w szczególności musi być on łatwiejszy w obsłudze, skuteczniejszy i bardziej stabilny – w celu ochrony przed nadużyciami finansowymi, jak również lepiej dostosowany do potrzeb jednolitego rynku.

Koncepcja wprowadzenia standardowej deklaracji VAT była promowana przez grupę wysokiego szczebla ds. obciążeń administracyjnych. Konsultacje publiczne potwierdziły duże zainteresowanie i wsparcie tej inicjatywy ze strony przedsiębiorstw.

W komunikacie w sprawie inteligentnych regulacji w Unii Europejskiej (IP/10/1296) podkreślono również, że dyrektywa VAT – a deklaracja VAT w szczególności – to drugi najbardziej uciążliwy akt prawny UE. Celem wniosku jest poprawa tej sytuacji.

Przydatne linki

Wniosek jest dostępny na stronie:    
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Strona internetowa komisarza Algirdasa Šemety, odpowiedzialnego za podatki, unię celną, audyt oraz zwalczanie nadużyć finansowych:                    
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komisarz Algirdas Šemeta na Twitterze

+ MEMO/13/926

Kontakt:

">Emer Traynor  (+32 2 292 15 48)

">Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2013-10-28 23:24:42
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!