Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Prawa Obywatela UE (2013-10-31)

 

Prawa obywateli UE są wyszczególnione w drugiej części Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Są one również zapisane w Tytule V Karty Praw Podstawowych UE.

Prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw

członkowskich UE oraz zakaz dyskryminacji ze względu na narodowość

Jako obywatel UE masz prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich UE. Są jednak pewne warunki. Na przykład przy wjeździe do innego kraju UE można zostać poproszonym o okazanie dokumentu tożsamości, zaś prawo pobytu w innym kraju członkowskim przez okres dłuższy niż trzy miesiące zależy m.in. od tego, czy zainteresowana osoba pracuje zawodowo, kształci się itp.

Prawo do głosowania w wyborach europejskich

Jeżeli mieszkasz w innym kraju UE, jako obywatelowi Unii Europejskiej przysługuje Ci prawo do głosowania i do kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich odbywających się w tym kraju. Możesz głosować i kandydować na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju.

Pamiętaj!

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w maju 2014 r.

Prawo do składania petycji

Prawo do składania petycji pozwala obywatelom UE na zgłaszanie do Parlamentu Europejskiego zastrzeżeń lub skarg.

Można, w interesie własnym lub w interesie publicznym, poprosić Parlament o zajęcie się sprawą lub skargą. Przedmiot sprawy musi wchodzić w zakres działalności UE i dotyczyć bezpośrednio osoby składającej petycję.

Prawo wniesienia skargi do europejskiego rzecznika praw obywatelskich

Skargi dotyczące niewłaściwego administrowania przez instytucje i organy UE można wnosić do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Obywatele UE mogą również bezpośrednio kontaktować się z instytucjami i organami doradczymi UE i mają prawo otrzymać odpowiedź w jednym z 24 języków urzędowych UE.

Prawo niereprezentowanych obywateli UE do pomocy konsularnej

Kiedy obywatel UE przebywający poza terytorium UE potrzebuje pomocy, ma prawo do skorzystania z opieki konsularnej ambasady lub konsulatu każdego kraju UE na takich samych

warunkach jak obywatel kraju, do którego placówki zwraca się o pomoc. Pomoc udzielana jest w takich sytuacjach jak zgon, wypadek lub choroba, aresztowanie lub zatrzymanie, przestępstwo z użyciem przemocy i repatriacja.

Prawo do zwrócenia się do komisji o przyjęcie nowych przepisów

Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej istnieje możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przygotowanie wniosku w sprawie nowego aktu prawnego. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć na piśmie co najmniej 1 milion obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE.

PRAWA PODSTAWOWE

Unia Europejska opiera się na takich wartościach jak godność człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność oraz poszanowanie praw człowieka, włącznie z prawami mniejszości.

INNE PRAWA TRANSGRANICZNE

Zabezpieczenie społeczne

Gdy zmieniasz miejsce zamieszkania w UE, składki na ubezpieczenie społeczne opłacasz tylko w jednym kraju, nawet jeżeli pracujesz w dwóch lub kilku krajach naraz. Zasadniczo zasiłek dla bezrobotnych i inne świadczenia również wypłaci Ci wyłącznie ten kraj.

Opieka zdrowotna za granicą

Na mocy przepisów UE masz prawo do pomocy medycznej w innym kraju UE i możesz ubiegać się o zwrot poniesionych za granicą kosztów leczenia od swojego krajowego ubezpieczyciela.

Studia za granicą

Obywatele UE mają prawo do studiowania w dowolnym kraju UE na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju.

Zakupy przez internet

Prawo UE chroni osoby robiące zakupy przez Internet w całej Europie.

Prawa pasażerów

Jeśli podczas międzynarodowej podróży pociągiem lub samolotem rozpoczynającej lub kończącej się w jednym z krajów UE i realizowanej przez przewoźnika zarejestrowanego w kraju UE wystąpią problemy, możesz być uprawniony do zwrotu kosztów lub odszkodowania.

Niższe stawki opłat za usługi telefonii komórkowej

Wprowadzono maksymalne stawki, jakie operatorzy mogą pobierać za korzystanie z telefonu komórkowego w innym kraju UE.

Bezpieczne i pewne dostawy przystępnej cenowo energii

Dzięki Unii Europejskiej jesteś teraz jako konsument lepiej chroniony i masz prawo wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2014-06-23 12:52:04
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!