Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Debata o przyszłości – trzecie spotkanie (2013-11-06)

- Jestem przekonany, że wspólne działania spowodują, że nasz region będzie jeszcze lepiej przygotowany do pozyskiwania środków w nowej perspektywie unijnej – rozpoczął wojewoda Jerzy Ostrouch trzecią konferencję z cyklu „Debaty o przyszłości”. – To widać, co zostało już zrobione dzięki unijnym dotacjom – przyznał Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


Debata odbyła się 5 listopada 2013 r., w Europejskim Centrum Spotkań w Kostrzynie nad Odrą. – To miasto symbolicznie otwierające Polskę, a w szczególności województwo lubuskie, na Europę. To miasto z najbardziej dynamicznie rozwijającą się strefą ekonomiczną w Polsce – podkreślał wojewoda Jerzy Ostrouch zapraszając na kolejne spotkanie w ramach cyklu debat.

 

Na zaproszenie wojewody odpowiedzieli samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji związanych z rozwojem infrastruktury województwa lubuskiego. W Kostrzynie n. Odrą mogli usłyszeć najnowsze informacje dotyczące przygotowań do realizacji budżetu nowej perspektywy unijnej na inwestycje infrastrukturalne przedstawione przez Zbigniewa Rynasiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wojewoda Jerzy Ostrouch szczególnie podziękował ministrowi Rynasiewiczowi za obecność i uznanie tematu za warty wspólnego omówienia. Wojewoda dziękował również za prowadzenie spotkania przez poseł Krystynę Sibińską, członka sejmowej komisji infrastruktury, której troska o rozwój infrastruktury województwa jest znana w regionie. Zasługi w tej dziedzinie podkreślił również minister Rynasiewicz. – Rzadko posłanki słyszą pochwały, pani poseł Sibińska jest fachowcem w dziedzinie infrastruktury, dziękuję za merytoryczną pracę – powiedział minister. Do grona prelegentów zaproszony został także Marcin Tumanow, Przewodniczący Komisji Funduszy Strukturalnych Business Centre Club, ekspert Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Doświadczenia i możliwości rozwoju gminy przygranicznej przedstawił gospodarz miejsca burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt.

Wygrają najlepiej przygotowane projekty

- Zależy mi szczególnie, aby nasz region dobrze przygotował się do wielkiego dzieła, jakim jest absorpcja środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie unijnej – rozpoczął spotkanie wojewoda Jerzy Ostrouch. – Cykl konferencji, który rozpoczęliśmy wspólnie z posłem Waldemarem Sługockim, był pomyślany w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować środowiska samorządowców, przedsiębiorców i naukowców do wykorzystania szans, jakie przyniosą krajowe programy unijne.

Wojewoda zapowiedział, że Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to 24,16 mld zł do rozdysponowania na projekty, które będą najlepiej przygotowane i będą dotyczyły najważniejszych i najbardziej prorozwojowych inwestycji w sferach mikro i makro. Wojewoda Jerzy Ostrouch przypomniał cele wymienione w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, które są już w znacznym stopniu realizowane. Do najważniejszych inwestycji w dziedzinie rozwoju infrastruktury kolejowej należy m.in. remont linii kolejowej „Odrzanka”, która liczy 229 km, przez województwo lubuskie przebiega 146 km. Do ważnych, już zaplanowanych inwestycji należy także remont estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. – Z deklaracji operatora wynika, że budżet na wykonanie tej inwestycji jest już zabezpieczony – podkreślił wojewoda.

Jerzy Ostrouch poinformował uczestników konferencji o stanie prac nad analizą dróg na poziomie powiatów lubuskich. O informacje w tej sprawie zostały poproszone wszystkie starostwa. Dzięki podjętej współpracy powstanie szczegółowy raport, którego celem jest prowadzenie wszelkich dostępnych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. – Konieczna jest wiedza na temat punktów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, bardzo ważny jest monitoring stanu dróg pod względem bezpieczeństwa. W tym zakresie będzie skierowany wysiłek naszych służb – podkreślił wojewoda lubuski.

Do ważnych zadań stojących przed województwem lubuskim należy m.in. budowa drugiej nitki autostrady A18, 49-kilometrowy odcinek przebiegający przez nasze województwo to inwestycja rzędu miliarda zł.

Rozwój regionu dzięki „schetynówkom”

Realizacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych umożliwiła powiatowi gorzowskiemu wyremontowanie blisko 30 proc. dróg. Podobnie wysokie procenty osiągnęły w tym zakresie powiaty międzyrzecki, krośnieński i żarski. Od 2007 r. na terenie naszego województwa wyremontowano, w ramach tego programu, 372 km dróg gminnych i powiatowych. Inwestycje te warte są łącznie prawie 400 mln zł, wysokość przyznanych dotacji jest równa 174 mln zł. – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych był niesłychanie pozytywnie oceniany przez samorządowców. Mam deklaracje, że mimo pewnych problemów, które mogą zaistnieć w przyszłym roku, będzie kontynuowany, bo jest oceniany przez Rząd RP jako program, który stymuluje rozwój gospodarki lokalnej – wyjaśnił wojewoda Jerzy Ostrouch.

Minister Zbigniew Rynasiewicz przyznał, że ministerstwo transportu pozytywnie ocenia efekty programu tzw. schetynówek, ale konieczne jest wypracowanie systemu finansowania go. – Czas pokazał, że bez tworzenia mechanizmów stałych wpływów, występuje sytuacja skokowa, im gorszy stan budżetu, tym mniejsza kwota na realizację programu. Środki na drogi samorządowe muszą się znaleźć, tylko trzeba stworzyć bezpieczny system, finansowany z takich źródeł, na które Rząd RP w momencie tworzenia budżetu nie ma wpływu – wyjaśnił Zbigniew Rynasiewicz i przywołał przykład zapisu ustawowego dotyczącego przekazywania 18 procent z wpływów z akcyzy na budowę dróg krajowych. – Nad takim rozwiązaniem pracujemy, też z organizacjami samorządowymi. Mam nadzieję, że nam się uda taki mechanizm wypracować, wtedy środki będą stabilne, a samorządowcy będą mogli planować inwestycje na kilka lat do przodu – dodał minister.

Transgraniczna rola Odry

Wojewoda Jerzy Ostrouch przyznał, że po wizycie w Poczdamie, do której doszło kilka dni wcześniej na zaproszenie premiera Brandenburgii Dietmar Voidke, odnosi wrażenie, że przed województwem lubuskim stoi nowa szansa rozwoju. – Pierwszym wyznacznikiem nowego otwarcia jest próba zwrócenia się do obu rządów krajowych o to, aby negocjacje umowy dotyczącej wspólnej poprawy sytuacji na drogach wodnych pogranicza polsko-niemieckiego zostały maksymalnie przyspieszone, to duża szansa dla naszej gospodarki – podkreślił wojewoda.

Jerzy Ostrouch przedstawił katalog niezbędnych inwestycji, które powinny zostać zrealizowane, podkreślając jednocześnie, że nie wyczerpują one potrzeb i ambicji regionu. – Jestem przekonany, że nasze konferencje spowodują, że będziemy jeszcze lepiej przygotowani do wielkiej dziejowej szansy, jaką przynosi zbliżająca się perspektywa unijna. Premier Donald Tusk w sposób niesłychanie zdecydowany wynegocjował możliwości finansowe, które za chwilę będą w naszej dyspozycji – podsumował wojewoda.

Przygotowanie formalne

Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w ministerstwie transportu wymienił wiele zrealizowanych już w województwie lubuskim inwestycji oraz podał daty ogłoszonych przetargów na kolejne. – To widać, co zostało zrobione. Ale trzeba mieć świadomość, że w Polsce budujemy drogi dzięki środkom europejskim, tych inwestycji w infrastrukturze nie wykonalibyśmy, gdyby nie programy unijne – powiedział minister Rynasiewicz.

Minister poinformował także, że w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” znalazł się odcinek S3 od Sulechowa do Legnicy. – Umieszczenie w załączniku nr 5 dalszego odcinka S3, którym państwo się interesujecie, to szansa, której nie marnujecie. Działania parlamentarzystów i wojewody sprawiły, że w nowej perspektywie jesteście zapisani – powiedział Zbigniew Rynasiewicz.

Minister podkreślił znaczenie decyzji Ministra Transportu i Rządu RP o powstaniu jednego spójnego kodeksu budowlanego. – Dokument ten ma wypełniać wszystkie oczekiwania każdego inwestora, który chce budować i chce mieć prawo jasne i czytelne. Taki kodeks powinien powstać, aby nie popełnić błędu z poprzedniej perspektywy, kiedy konieczność dostosowania prawa spowodowała, że wkraczaliśmy w nową perspektywę z prawie 3-letnim opóźnieniem – wyjaśnił minister.

Ekspert BCC Marcin Tumanow, który na co dzień zajmuje się doradztwem, przekazał obecnym samorządowcom kierunek działań w zakresie pozyskiwania środków unijnych. To przede wszystkim prawidłowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji strategicznej. – Nowa perspektywa unijna jest prawdopodobnie ostatnią tak bogatą, dlatego trzeba się do niej dobrze przygotować. Prawidłowe zaprogramowanie pozyskiwania środków jest szczególnie ważne w momencie, w którym się znajdujemy – podkreślił ekspert. Jego zdaniem, władze każdej gminy muszą zadać sobie pytanie o pomysł na rozwój. – Środki unijne są narzędziem do osiągnięcia celu rozwojowego, a nie celem samym w sobie. Aby móc rozmawiać o unijnych dotacjach, należy zadać kluczowe pytanie, jaki pomysł ma na siebie gmina, bo na poziomie województwa jest strategia rozwoju, ale jeśli zejdziemy na poziom jednej lub kilku gmin, to zauważymy, że dotychczas strategie były potrzebne, aby uzyskać dofinansowanie. Większość tych dokumentów kończy się w roku 2015 lub 2020, bo miały służyć tylko do startowania w konkursach unijnych – wyjaśnił przedstawiciel BCC.

Marcin Tumanow przyznał, że część gmin nie ma dokumentów strategicznych wymaganych prawem, bo ustawodawca nie ustalił sankcji za ich brak. Przykładem jest Plan gospodarki niskoemisyjnej, bez którego gminy nie będą mogły sięgnąć po środki unijne. – Mając te wszystkie dokumenty, wyłania się plan działań oraz sposoby finansowania poszczególnych inwestycji. Dopiero bazując na tym obrazie można wypracować coś, co się nazywa pozapodatkowymi źródłami przychodów dla gminy – przekonywał M. Tumanow. – Pomysł jest taki, aby środki unijne były kołem zamachowym, aby gminy zaczęły bilansować się same po 2020 roku – dodał ekspert.

Kostrzyn nad Odrą otwarty na dyskusje o transporcie

Marcin Tumanow przyznał, że Komisja Europejska zauważa potrzebę realizacji inwestycji w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Zdaniem poseł Krystyny Sibińskiej, potrzebne są dobre przykłady wykorzystania tego sposobu finansowania. – To jeden z instrumentów, po który warto sięgnąć, aby w projektach hybrydowych pozyskiwać unijne dotacje. Dzisiaj samorządowcy są pełni obaw – przyznała poseł Sibińska. Przedstawiciel BCC dodał, że najprawdopodobniej zbliżająca się perspektywa unijna będzie pierwszą, w której PPP zaowocuje w skali masowej.

Burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt podziękował za wybór miasta na prowadzenie dyskusji na temat poszukiwań rozwiązań problemów dotyczącej infrastruktury transgranicznej. – Kostrzyn na Odrą to węzeł intermodalny, mamy możliwości rozwoju transportu kolejowego, drogowego i wodnego – powiedział burmistrz, ale zaznaczył jednocześnie, że na odcinku 100 km nie ma ani jednego mostu, po którym mógłby przejechać ciężki transport. – Znamy prognozy, w perspektywie co najmniej kilkunastu lat, transport będzie opierał się na drogach. Gospodarka nie za bardzo garnie się do wykorzystania dróg wodnych lub kolejowych – wyjaśnił burmistrz Kunt.

Burmistrz zwrócił uwagę na potrzebę zauważenia w planowaniu rozwoju gospodarczego powiększającej się grupy turystów. – To potężny przemysł, z którego utrzymują się poszczególne miasta i całe kraje. Spróbujmy ze szczególną troską zająć się turystyką – zaapelował Andrzej Kunt do uczestników konferencji.

Burmistrz podkreślił dobre wiadomości dla regionu zauważając, że w strategii naszego rządu priorytetem jest likwidowanie wąskich gardeł na zachodniej granicy. Wojewoda Jerzy Ostrouch przyznał, że czasami odnosi wrażenie, jakby nie był doceniany wielki wysiłek wykonany w naszym regionie na rzecz rozwoju systemu drogowego. – To przejaw pewnej dziejowej sprawiedliwości. Długo ten teren był traktowany inaczej niż reszta kraju. Ale szczęśliwie żyjemy, od ponad 20 lat, w kraju otwartym na Europę i teraz dzięki naszemu położeniu partycypujemy w procesach otwierania się Polski na świat – powiedział wojewoda lubuski.

Współorganizatorem konferencji był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra.

Powiązana galeria zdjęć:

  • Wszystkie galerie:

Debata o przyszłości – trzecie spotkanie

Debata o przyszłości - trzecie spotkanie
Debata o przyszłości - trzecie spotkanie
Debata o przyszłości - trzecie spotkanie
Debata o przyszłości – trzecie spotkanie
Debata o przyszłości – trzecie spotkanie
Debata o przyszłości – trzecie spotkanie
Debata o przyszłości – trzecie spotkanie
Debata o przyszłości – trzecie spotkanie
Debata o przyszłości – trzecie spotkanie

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2013-11-06 10:31:35
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!