Aktualności

Nabór EPSO na stanowiska merytoryczne AD5 (2018-03-03)

Już 8 marca Europejskie Biuro Doboru  Kadr  (EPSO) rozpocznie tegoroczną rekrutację kandydatów – absolwentów uczelni wyższych -  na stanowiska merytoryczne (AD5). Są  to  stanowiska o ogólnych profilach zawodowych (np. prawo, administracja publiczna, zasoby ludzkie, ekonomia, finanse, audyt, statystyka). Aplikacje będzie można składać w  terminach od 8 marca do 10 kwietnia 2018 r.

Po złożeniu aplikacji rekrutacja będzie obejmować:

I etap– Preselekcja – testy komputerowe (CBT), sprawdzające umiejętności rozumienia tekstu pisanego, rozumienia liczb oraz myślenia abstrakcyjnego. Test przeprowadzany jest w jednym z oficjalnych języków UE.

II etap– Testy właściwe, zawierające od 15 do 20 pytań dotyczących umiejętności rozwiązywania problemów*.

III etap– ocena zintegrowana (assessment centre) – składająca się z 4 komponentów: studium przypadku, ćwiczeń grupowych, wywiadu ustrukturyzowanego oraz prezentacji *.

* te dwa etapu można zdawać w 5 językach do wyboru (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański). Wybór języków może ulec zmianie - jest on uzależniony od liczby aplikacji złożonych z poszczególnych państwa - im więcej aplikacji z Polski tym większa szansa w przyszłości na organizację tych etapów w języku polskim.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Z tej listy instytucje UE wybierają kandydatów najbardziej odpowiadających profilowi stanowiska. Stanowi to pierwszy krok do uzyskania statusu urzędnika UE.

Cała procedura rekrutacji do instytucji UE może trwać kilka miesięcy.

Poniżej znajdziecie Państwo zbiór użytecznych informacji o konkursach UE:

Ogłoszenie o konkursie AD5

Strona EPSO, na której umieszczane są informacje dot. procedur przeprowadzanych konkursów i wymogów.

Podstawowe informacje o testach EPSO

Przewodnik dotyczący zgłaszania kandydatur

Wyciąg dot. możliwości pracy w instytucjach UE z Poradnika na temat kariery  w instytucjach i  organizacjach międzynarodowych.

Wykaz publikacji dostępnych w Bibliotece Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_pl

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2018-03-03 00:21:30
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!