Aktualności

Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Zielonej Górze (2018-04-10)

W Zielonej Górze odbył się dialog obywatelski z Wolfgangiem Munchem - przedstawicielem Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej.

Spotkanie przebiegało pod hasłem - „Przyszłość rozwoju regionalnego: Polityka Spójności 2020+”. Wolfgang Much przypomniał, że Polska to kraj, który odniósł ogromny sukces
w ostatnich 20 latach. - To częściowo zasługa polityki spójności, ale także zaangażowania
i ciężkiej pracy. Polska odniosła dwa główne zwycięstwa – była największym biorcą środków unijnych, co było wyrazem ogromnego zaufania oraz rozsądnie je wykorzystuje – wyjaśnił.

Wolfgang Much odniósł się także do wizji wspólnoty po 2020 roku. – Komisja Europejska przedstawi propozycje budżetu na lata 2020-2027. Poznamy priorytety, zadania i polityki.

Zadania Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

Nasz cel: wspólny rozwój regionów

Nasza wizja

Naszą wizją jest Unia Europejska, w której mieszkańcy wszystkich jej regionów i miast mogą w pełni wykorzystać swój potencjał. Dążymy do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia wszystkich ludzi.

Nasze zasady i wartości

Nasze podstawowe wartości to otwartość, prawość, obiektywność i odpowiedzialność. Dążymy do zapewnienia najwyższych standardów i osiągnięcia najlepszych wyników.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem składającym się z około 700 specjalistów z całej Unii Europejskiej, którzy rozumieją różnorodność wyzwań, przed którymi stoją regiony i państwa członkowskie UE. Korzystając z naszej rozległej wiedzy eksperckiej, wspieramy inwestycje, które stymulują wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Dążymy do zapewnienia odpowiedniej wiedzy Komisji Europejskiej, aby wszelkie podejmowane w jej ramach decyzje uwzględniały dane pochodzące z odpowiednich regionów.

Jak działamy

Współpracujemy z państwami członkowskimi, władzami regionów i interesariuszami, aby określać potrzeby, finansować inwestycje oraz oceniać osiągnięte wyniki w długoterminowej perspektywie unijnej. Razem zapewniamy, że pieniądze są dobrze wydawane.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2018-04-10 13:03:47
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!