Aktualności

Nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2018-07-10)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyznaje nagrody. Tegoroczna nagroda za wybitne działania społeczeństwa obywatelskiego będzie poświęcona takim tematom jak: tożsamość,  wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie. Nagrodą w wysokości 50 tys. euro zostanie uhonorowanych maksymalnie pięć projektów.

W Europie pojawiły się podziały wewnętrzne, poczucie niezadowolenia wśród obywateli i gwałtowny wzrost zjawiska migracji. Ani społeczeństwa, ani rządy sprawujące władzę na różnych poziomach w państwach członkowskich nie były przygotowane na taki rozwój sytuacji.

W tym kontekście podkreśla się aktywną rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu potencjału europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działania te pozwalają na wzmocnienie w społeczeństwach poczucia tożsamości i podkreślenie różnorodności, która jest fundamentem europejskiej historii.

Przyznając Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 r., Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pragnie wyróżnić innowacyjne projekty, dzięki którym osiągnięto znaczące postępy w takich dziedzinach jak:

  • podnoszenie świadomości na temat aspektów i bogactwa tożsamości europejskiej,
  • wykorzystanie pełnego potencjału bogactwa kulturowego Europy,
  • ułatwianie dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego,
  • promowanie wartości europejskich takich jak poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 7 września 2018 r. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w Brukseli.

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. W konkursie mogą wziąć udział również osoby fizyczne.

Formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej EKSE poświęconej Nagrodzie EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2018-07-10 07:42:16
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!