Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Rozpoczęcie konkursu "Europejski Region Przedsiębiorczości 2015" (2013-11-28)

Rozpoczęcie konkursu „Europejski Region Przedsiębiorczości 2015”

„Ożywienie gospodarcze dzięki przedsiębiorczości” –
termin nadsyłania zgłoszeń 31 marca

Komitet Regionów rozpoczął konkurs „Europejski Region Przedsiębiorczości 2015”, którego celem jest nagrodzenie miast i regionów o najbardziej przyszłościowej wizji w Europie. Zgłoszenia do udziału w 5. edycji można nadsyłać do 31 marca 2014 r. Zaingurował ją na europejskim zgromadzeniu MŚP w Wilnie Luc Van den Brande (BE/PPE), przewodniczący Flamandzko-Europejskiej Agencji Łącznikowej.

W konkursie wyłania i nagradza się, bez względu na wielkość, bogactwo czy kompetencje, te regiony, które mogą poszczycić się wyjątkową wizją przedsiębiorczości. Wizja ta jest realizowana za pomocą konkretnych i wymiernych działań, które przyczyniają się do wdrożenia programu Small Business Act dla Europy i optymalnie wykorzystują fundusze publiczne. Regionom, które opracują najbardziej przekonującą strategię, nadany zostanie tytuł Regionu Przedsiębiorczości Roku. Celem inicjatywy jest stworzenie i popularyzowanie prężnych, proekologicznych i przedsiębiorczych regionów w całej Europie.

„MŚP są motorem ożywienia gospodarczego Europy. Władze krajowe, regionalne i lokalne muszą połączyć siły, by zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorstw. Nagrodę otrzymują regiony, którym zależy na stworzeniu otoczenia sprzyjającego rozkwitowi przedsiębiorstw. Jeżeli są Państwo gotowi wykorzystać potencjał przedsiębiorczości swojego regionu, proszę zgłosić swój udział w konkursie «Europejski Region Przedsiębiorczości 2015»” – zachęcał Luc Van den Brande.

Nagrodzona strategia regionalna będzie oceniana przez 2 lata, a najistotniejsze wyniki i osiągnięcia zostaną omówione przez władze lokalne i regionalne za pośrednictwem sieci ERP.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2014 r. Formularz zgłoszenia, arkusz informacyjny na temat nagrody, a także bardziej szczegółowe informacje znaleźć można na stronie ERP: www.cor.europa.eu/eer. Szczegółowych informacji udziela: .

 Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Pierluigi Boda

tel. +32 2 282 24 61

tel. kom. +32 473 851 743

" target="_blank">

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2013-11-28 07:33:08
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!