Aktualności

Finał debat oksfordzkich z Unią Europejską w tle (2019-06-06)

Finałowy turniej debatancki, który odbył się 6 czerwca 2019 r. w Zielonej Górze zakończył ponad miesięczny projekt skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej, którego celem była promocja wiedzy o Unii Europejskiej oraz zaszczepienie idei debat oksfordzkich w szkołach średnich województwa lubuskiego. Organizatorem wydarzenia był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Do projektu zgłosiło się 7 szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego, które w  pierwszym etapie wzięły udział w warsztatach debatanckich. Drugim etapem projektu były warsztaty merytoryczne przeprowadzone przez pracowników zielonogórskiej uczelni, podczas których przybliżono młodzieży zagadnienia związane z integracją europejską. Podsumowaniem projektu był finałowy turniej debatancki.

Czteroosobowe drużyny wzięły udział w trzech pojedynkach na słowa dyskutując nad tezami dotyczącymi bieżących problemów Unii Europejskiej. Rozgrywkom debatanckim przyświecała zasada "każdy z każdym", więc wszyscy uczestnicy turnieju mieli okazję poznać swoich oponentów podczas serii pięciu debat. W trakcie dyskusji drużyny zbierały punkty przyznawane przez sędziów czyli pracowników naukowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pierwszej debacie poruszono temat postrzegania przez Polaków Unii Europejskiej jedynie przez pryzmat pieniędzy. Kolejna runda dyskusji dotyczyła programu Erasmus jako największego osiągnięcia Unii Europejskiej z perspektywy młodego pokolenia. W trzeciej debacie teza brzmiała: „Członkostwo Polski w NATO jest ważniejsze niż członkostwo w Unii Europejskiej”. Przedostatnia dyskusja skupiała się wokół tematu dotyczącego niedoceniania znaczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego przez partie polityczne. Ostatnia debata dotyczyła tezy: „Brexit spowoduje masowy exodus Polaków z  Wielkiej Brytanii”.

Wszystkie debaty były bardzo wyrównane, drużyny zastosowały się do zasad związanych z  prowadzeniem dyskusji w systemie oksfordzkim i prezentowały bardzo ciekawe i  merytotyczne agrumenty, próbując przekonać do swojego punkt widzenia a temperatura dyskusji wzrastała z każdą kolejną debatą. Turniej debatancki wygrała ostatecznie drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, drugie miejsce przypadło uczniomz Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych z Gubina a trzecią lokatę wywalczyli uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego z Zielonej Góry. Drużyny, które zajęły pierwsze trzy miejsca zostały nagrodzone przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Powiązana galeria zdjęć:

  • Wszystkie galerie:

Finał debat oksfordzkich z Unią Europejską w tle

Finał debat oksfordzkich z Unią Europejską w tle
Finał debat oksfordzkich z Unią Europejską w tle
Finał debat oksfordzkich z Unią Europejską w tle
Finał debat oksfordzkich z Unią Europejską w tle
Finał debat oksfordzkich z Unią Europejską w tle
Finał debat oksfordzkich z Unią Europejską w tle
Finał debat oksfordzkich z Unią Europejską w tle

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2019-06-06 23:38:40
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!