Aktualności

Finlandia rozpoczyna przewodnictwo w Unii Europejskiej (2019-07-01)

Finlandia rozpoczęła półroczną prezydencję Rady Unii Europejskiej, przejmując stery od Rumunii. Priorytetami władz w Helsinkach na najbliższych sześć miesięcy są kwestia ochrony praworządności, neutralność klimatyczna oraz walka z wojną hybrydową.

Przedstawiciele rządu w Helsinkach mówili przed rozpoczęciem przewodnictwa, że będą dążyć do powiązania wypłaty unijnych funduszy z budżetu Wspólnoty po 2020 roku z przestrzeganiem praworządności.

Druga, ważna dla Helsinek sprawa, to ochrona klimatu – Finlandia chce za swojego przewodnictwa doprowadzić do porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o zero emisji CO2, czyli sytuację w której tyle samo gazów cieplarnianych jest emitowanych co pochłanianych.

W centrum zainteresowania Finlandii jest także zagrożenie wojną hybrydową, między innymi ze względu na sąsiedztwo z Rosją. Po raz pierwszy w historii Unii Finowie chcą zorganizować ćwiczenia sprawdzające zdolność reagowania na takie zagrożenie. Mają w nich uczestniczyć ministrowie finansów i spraw wewnętrznych.

Podczas fińskiej prezydencji planowane jest też opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, ale rząd w Helsinkach nie uważa, by było to zagrożeniem dla realizacji planów przewodnictwa.

Zadania prezydencji

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:

1. Zaplanować i poprowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych składach (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo, a regulamin Rady i jej metody pracy były przestrzegane.

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.

2. Reprezentować Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE

Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i  Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:

  • przewodniczącym Rady Europejskiej
  • wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2019-07-01 13:12:34
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!