Aktualności

Chorwacka prezydencja (2020-01-02)

Chorwacja rozpoczęła z dniem 1 stycznia półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Stery we Wspólnocie przejęła od Finlandii. Pierwsza prezydencja Zagrzebia zostanie zdominowana przez brexit i negocjacje dotyczące unijnego budżetu po 2020 roku.

Po zakończeniu przygotowań do brexitu Chorwacja będzie odpowiedzialna za uzgodnienie wytycznych Wspólnoty do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie umowy handlowej. Najbliższe tygodnie i miesiące rząd w Zagrzebiu będzie musiał poświęcić także na przygotowanie gruntu pod negocjacje w sprawie nowego budżetu Unii na lata 2021-2027. Ponadto w centrum zainteresowania władz w Zagrzebiu będą Bałkany Zachodnie. Chorwacji zależy, by podczas jej przewodnictwa zapadła decyzja o rozpoczęciu przez Brukselę negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią.

Rotacyjna prezydencja

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa trzech państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z  trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program.

Obecna grupa składa się z Rumunii, Finlandii i Chorwacji.

Zadania prezydencji

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:

1. Zaplanować i poprowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych składach (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo, a regulamin Rady i jej metody pracy były przestrzegane. Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i  w  swoim kraju.

2. Reprezentować Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE

Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i  Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:

  • przewodniczącym Rady Europejskiej
  • wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.

Portal chorwackiej prezydencji:
https://eu2020.hr/

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2020-01-02 10:28:01
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!