Aktualności

Pandemia koronawirusa: co powinieneś wiedzieć? (2020-03-13)


 

Statystyki

  • Dane liczbowe wg państw członkowskich

Aktualna sytuacja w UE/EOG, Wielkiej Brytanii, San Marino, Monako i Szwajcarii

  • Na całym świecie

Aktualna sytuacja na świecie

 

Informacje ogólne

Analizy

Raport WHO – wspólna misja w sprawie koronawirusa (COVID-19) w Chinach

WHO – strategiczny plan gotowości i reagowania dotyczący nowego koronawirusa

The Lancet: platforma informacyjna COVID 19

artykuły i komentarze naukowe m.in. o istotnych aspektach gotowości na COVID 19 i działaniach podejmowanych w związku z chorobą – możliwe scenariusze, leczenie, zdrowie publiczne, reagowanie 

The Economist – A deadly disease disrupts
nowy koronawirus może wywrzeć trwały wpływ na globalne łańcuchy dostaw 

COVID-19: fighting panic with information

artykuł wstępny w „The Lancet” o zweryfikowanych informacjach w walce z paniką 

Emerging understandings of 2019-nCoV

artykuł wstępny w „The Lancet” o nowej wiedzy na temat koronawirusa 

Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts

artykuł Joel Hellewella i in. o zwalczaniu ognisk COVID-19 poprzez izolowanie chorych 

COVID-19: what is next for public health?

artykuł Heymanna i Shindo o dalszych działaniach w związku z COVID-19 

Covid-19 — Navigating the Uncharted

artykuł wstępny w „The New England Journal of Medicine” (NEJM) na temat Covid-19 

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China

artykuł Wei-jie Guana et al w NEJM o objawach klinicznych koronawirusa 

Mystery deepens over animal source of coronavirus

artykuł Davida Cynoraskiego w „Nature” o tajemniczym odzwierzęcym pochodzeniu koronawirusa 

Viral load of SARS-CoV-2 in clinical samples

artykuł Yang Pana i in. w „The Lancet” o zakażeniach wirusem SARS-CoV-2 i poziomie wiremii w próbkach klinicznych 

SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients

artykuł Zou et al w NEJM o poziomie wiremii w wymazach z górnych dróg oddechowych pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 

Linki

Światowa Organizacja Zdrowia

Strona internetowa WHO dotycząca epidemii koronawirusa, m.in. porady dla podróżnych 

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Strona internetowa (ECDC) dotycząca epidemii koronawirusa 

Europejska Agencja Leków

Strona internetowa Europejskiej Agencji Leków dotycząca COVID-19 

Amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC)

Strona internetowa Amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób dotycząca COVIS-19 

The New England Journal of Medicine

Strona internetowa czasopisma The New England Journal of Medicine dotycząca COVID-19 

Krajowe Centrum Informacji Biotechnologicznej – wyszukiwarka artykułów naukowych 

Center for Systems Science and Engineering (CSSE) na Uniwersytecie Johna Hopkinsa – śledzenie COVID-19 

Zadania i kompetencje

Komisja Europejska

Zadanie Komisji Europejskiej polega głównie na wspieraniu państw członkowskich w przezwyciężeniu kryzysu i wydawaniu zaleceń dotyczących wspólnego kierunku działań.

Komisja chce uniknąć podejmowania przez państwa członkowskie nieskoordynowanych, a nawet sprzecznych działań, które ostatecznie osłabiają wspólne wysiłki w walce z epidemią. Dlatego też niezbędna jest koordynacja i wydawanie zaleceń w obszarze zdrowia publicznego, a także transportu, kontroli granicznej, rynku wewnętrznego i handlu.

Komisja uruchomiła ARGUS, mechanizm koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Komitet Koordynacji Kryzysowej spotyka się regularnie, aby zapewnić synergię działań wszystkich właściwych departamentów i służb Komisji oraz agencji UE. Przewodniczy mu komisarz Janez Lenarčič, który pełni funkcję Europejskiego Koordynatora Reagowania Kryzysowego.

Komisja utworzyła również na szczeblu politycznym zespół koordynacyjny ds. szybkiego reagowania, w skład którego wchodzi pięciu komisarzy odpowiedzialnych za obszary polityki najbardziej dotknięte pojawieniem się koronawirusa:

  • Janez Lenarčič – zarządzanie kryzysowe
  • Stella Kyriakides – kwestie dotyczące zdrowia
  • Ylva Johansson – kwestie dotyczące granic
  • Adina Vălean – mobilność
  • Paolo Gentiloni – aspekty makroekonomiczne. 

UE/EOG i Wielka Brytania

Źródła aktualizowanych informacji o COVID-19

 Międzyinstytucjonalne

Rada

Działania Rady w kontekście COVID-19

Inne powiązane strony i informacje 

Parlament Europejski

Działania Parlamentu Europejskiego 

Inne istotne informacje

Harmonogram

Nadzwyczajne posiedzenie Rady EPSCO – 6 lutego

Coreper II — terminy posiedzeń: 4 marca, 11 marca, 18 marca, 1 kwietnia

Coreper I — terminy posiedzeń: 4 marca, 11 marca, 18 marca, 20 marca

Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia — posiedzenia ad hoc, wyniki

działająca w ramach Rady Grupa Robocza ds. Zdrowia Publicznego — następne posiedzenie: 8 kwietnia 2020 r.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2020-03-13 13:01:55
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!