Aktualności

Świat owadów odkryty (2020-08-18)

Za nami przedostatnie wakacyjne zajęcia organizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona góra w Centrum Przyrodniczym. Motywem przewodnim cyklu sierpniowych spotkań skierowanych do dzieci jest promocja ekologii oraz uwrażliwienie najmłodszych na kwestie związane z ochroną środowiska.

Dotychczas uczestnicy mieli okazje odkryć magiczne właściwości wody oraz zrozumieć świat przyrody i poznać współczesne problemy środowiska takie jak kwaśne deszcze, smog czy efekt cieplarniany. Celem dzisiejszych zajęć było poznanie owadów zapylających. Uczestnicy dowiedzieli się co mamy dzięki zapylaczom i o ile uboższa byłaby nasza dieta pozbawiona owoców i warzyw. W trakcie zajęć pokazano uczestnikom w jaki sposób można przygotować hotele dla tych pożytecznych owadów. Dzieci nauczyły się je rozpoznawać. Zajęcia były okazją do stworzenia prac tematycznych, w ramach prowadzonych warsztatów.

Działania UE dotyczące owadów zapylających

Unia Europejska wprowadziła szereg środków z myślą o owadach zapylających, takich jak ochrona ich siedlisk przyrodniczych poprzez przepisy prawa unijnego w zakresie ochrony przyrody, wspieranie pszczelarstwa oraz ograniczenia w stosowaniu pestycydów szkodliwych dla pszczół. Unijna sieć obszarów chronionych Natura 2000 obejmuje wiele siedlisk, które są niezmiernie ważne dla życia zapylaczy. Jednak środki te nie są wystarczające do ochrony naszych owadów zapylających. Właśnie dlatego w 2018 r. Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę dotyczącą owadów zapylających mającą na celu poszerzanie wiedzy na temat spadku liczebności owadów zapylających i przeciwdziałanie przyczynom tego spadku oraz zwiększanie zaangażowanie społeczeństwa i promowanie współpracy w tym zakresie.

Działania planowane przez UE w najbliższych latach:

- rozwój systemu monitorowania owadów zapylających

- intensyfikacja badań nad przyczynami i konsekwencjami spadku liczebności owadów zapylających

- stworzenie centrum wiedzy o owadach zapylających

- zwiększenie udziału polityki UE w ochronie owadów zapylających

- angażowanie obywateli i przedsiębiorstw w działania dotyczące owadów zapylających

Czy wiesz, że…

- zapylacze występujące w Europie to owady takie jak pszczoły, bzygi, motyle, ćmy, niektóre osy i chrząszcze. Najważniejszą grupę stanowią pszczoły, obejmujące około 2 tys. dzikich gatunków

- szukając pożywienia, zapylacze przenoszą pyłek kwiatowy z jednego kwiatu na drugi. Aż 4 na 5 roślin kwitnących potrzebuje takiej pomocy, aby móc rozsiewać nasiona i owocować

- znaczenie zapylania przez owady jest ogromne: jest ono niezbędne dla rozmnażania się roślin, dostarczania nam zdrowej żywności i dla produkcji rolnej UE o wartości około 15 miliardów euro w skali roku

- liczebność naturalnych zapylaczy znacząco spada. Aż 1 na 10 gatunków pszczół i motyli w  Europie znajduje się na skraju wyginięcia

- siedliska owadów zapylających znikają ze względu na zmianę sposobu użytkowania gruntów, intensywną gospodarkę rolną i zmianę klimatu. Bezpośrednie zagrożenie dla owadów zapylających stwarzają pestycydy i inne substancje zanieczyszczające środowisko, a także inwazyjne gatunki obce oraz choroby.

Powiązana galeria zdjęć:

  • Wszystkie galerie:

Świat owadów odkryty

Świat owadów odkryty
Świat owadów odkryty
Świat owadów odkryty
Świat owadów odkryty
Świat owadów odkryty

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2020-08-18 20:16:10
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!