Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 684527144,
tel. +48 881 969 648,
tel. +48 881 969 646,
fax. +48 684527180

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Kształcenie i szkolenie w dobie cyfrowej (2020-11-17)

KE opublikowała doroczny Monitor Kształcenia i Szkolenia. W tegorocznym wydaniu specjalną uwagę poświęcono nauczaniu i uczeniu się w epoce cyfrowej. Kryzys związany z koronawirusem uwypuklił znaczenie nauczania i uczenia się z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych, a także pokazał istniejące niedociągnięcia w tej dziedzinie.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: - Bardzo się cieszę, że wiodącym tematem tegorocznego Monitora Kształcenia i Szkolenia – głównego komisyjnego sprawozdania na temat edukacji w Europie – jest edukacja cyfrowa. Jesteśmy zdania, że konieczne są daleko idące zmiany w edukacji cyfrowej. Naszą ambicją jest zwiększenie umiejętności cyfrowych Europejczyków. Komisja zaproponowała niedawno pakiet inicjatyw, w tym nowy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027. Dzięki temu pakietowi sektor edukacji będzie mógł w większym stopniu przyczynić się do wyjścia UE z kryzysu związanego z koronawirusem i budowania Europy ekologicznej i cyfrowej.

Pomimo niedawnych inwestycji państw członkowskich w infrastrukturę cyfrową dla sektora edukacji wewnątrz państw i między nimi utrzymują się znaczne różnice. Choć powszechnie uważa się, współczesna młodzież to pokolenie cyfrowych tubylców, badania wskazują, że wielu młodych ludzi nie zdobywa umiejętności cyfrowych na wystarczających poziomie. We wszystkich badanych państwach ponad 15 proc. uczniów nie ma wystarczających umiejętności. Ponadto z danych OECD wynika, że unijni nauczyciele szkół gimnazjalnych rzadko mają możliwość szkolenia się w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do celów nauczania. Nauczyciele ci zgłaszają silną potrzebę doskonalenia zawodowego w dziedzinie wykorzystywania umiejętności cyfrowych w nauczaniu.

W swojej dorocznej ocenie sposobu, w jaki unijne systemy oświaty radzą sobie z największymi wyzwaniami, Komisja wskazuje na postępy w obniżaniu odsetka osób wcześnie kończących naukę i zwiększaniu liczby osób uczących na wszystkich poziomach – od edukacji wczesnej do szkolnictwa wyższego. Autorzy Monitora podkreślają jednak utrzymujące się wyzwanie, jakim jest wyposażenie wszystkich młodych ludzi w umiejętności podstawowe. W przybliżeniu co piąty piętnastolatek nie osiąga wystarczającego poziomu w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych, aby móc w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Ze względu na wpływ warunków społeczno-ekonomicznych na wyniki w nauce i umiejętności podstawowe uczniów konieczne jest zmniejszenie niekorzystnych różnic w dziedzinie edukacji oraz przepaści cyfrowej między uczniami.

Jak wynika z najnowszych danych przedstawionych w Monitorze, uznając wpływ odpowiednich inwestycji w edukację na wzrost gospodarczy i włączenie społeczne, państwa członkowskie utrzymały wydatki publiczne na edukację na poziomie ok. 10 proc. całkowitych wydatków publicznych.

Kontekst

W Monitorze Kształcenia i Szkolenia analizuje się główne wyzwania dla europejskich systemów oświaty oraz prezentuje środki z zakresu polityki, które mogą przyczynić się do dostosowania tych systemów do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy. Monitor zawiera porównanie sytuacji w różnych krajach oraz 27 szczegółowych sprawozdań krajowych.

Edukacja jest nadal jednym z najważniejszych priorytetów politycznych UE. Komisja przyjęła 30 września br. dwie inicjatywy, dzięki którym sektor edukacji będzie mógł w większym stopniu przyczynić się do wyjścia UE z kryzysu związanego z koronawirusem. Przedstawiając wizję europejskiego obszaru edukacji, która ma urzeczywistnić się do 2025 r., Komisja zaproponowała nowe inicjatywy, większe inwestycje i ściślejszą współpracę państw członkowskich, aby pomóc wszystkim Europejczykom, niezależnie od wieku, w czerpaniu korzyści z bogatej oferty edukacyjnej i szkoleniowej w UE. Komisja przyjęła również nowy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, odzwierciedlający wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z koronawirusem, oraz plan na rzecz wysoce wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej, w którym nacisk położono na poszerzenie kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej.

Dodatkowe informacje:

Monitor Kształcenia i Szkolenia – strona internetowa

Żródło: ec.europa.eu
Foto: AdobeStock

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: IntraCOM Katowice 2020-12-18 13:58:29
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!