Aktualności

Debata na temat przyszłości Europy przed wyborami. (2013-03-14)

Partie polityczne powinny w następnych wyborach do europarlamentu wskazać kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, powinny też zadeklarować swoją przynależność do wybranej partii europejskiej – tak wynika z zalecenia przyjętego przez KE. Propozycje dotyczą skuteczniejszego dotarcia do wyborców z informacjami na temat stawki przyszłorocznych eurowyborów, zachęcenia społeczeństwa do uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej debacie i podniesienia frekwencji wyborczej.

- Europy nie można zbudować bez udziału Europejczyków. Unia Europejska idzie do przodu – ważne jest, aby obywatele mogli wyrazić swoją opinię na temat kierunków jej rozwoju – oznajmiła Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa - zalecenia praktyczne pomogą wzmocnić głos społeczeństwa na forum europejskiej demokracji i przekształcić przyszłoroczne eurowybory w prawdziwą debatę na temat przyszłości Europy.

- Jestem przekonany, że to zalecenie – wraz z naszą propozycją zwiększenia skuteczności działania europejskich partii politycznych – pozwoli rzeczywiście zainteresować społeczeństwo wyborami do Parlamentu Europejskiego. Byłoby to z korzyścią zarówno dla rozwoju debat na tematy europejskie, jak i ogólnie dla europejskiej demokracji - dodał wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za administrację i stosunki międzyinstytucjonalne.

Przyjęte zalecenie opiera się na wynikach nowego badania Eurobarometru, które pokazało, że 84 proc. respondentów uważa, iż frekwencja w eurowyborach wzrosłaby, gdyby było więcej informacji na temat wpływu UE na życie wyborców programów partii politycznych w Parlamencie i samych wyborów. 73 proc. respondentów sądzi, że zachętą do głosowania byłaby większa wiedza o przynależności kandydatów do europejskich partii politycznych, zaś 62 proc.uważa, żena wzrost frekwencji wpłynęłoby wystawienie przez partie swoich kandydatów na przewodniczącego Komisji oraz ograniczenie trwania wyborów do jednego dnia.

Rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli, jest więc dla obywateli dobrą okazją do zabrania głosu. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Komisja przedstawia w związku z tym zalecenia służące wzmocnieniu więzi między obywatelami a UE:

  • Przed wyborami i w ich trakcie krajowe partie polityczne powinny jasno zadeklarować przynależność do wybranej partii europejskiej.
  • Państwa członkowskie powinny uzgodnić wspólną datę eurowyborów.
  • Partie polityczne powinny ogłosić, którego kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej popierają.
  • Partie krajowe powinny poinformować wyborców podczas kampanii o wystawieniu swojego kandydata na przewodniczącego Komisji.

Z sondażu Eurobarometru na temat praw wyborczych obywateli UE wynika również, że większość ankietowanych wie o tym, iż obywatele UE mają prawo głosować w eurowyborach (72 proc. – wzrost w porównaniu z 54 proc. w 2007 r.) i wyborach lokalnych (66 proc.) w swoim kraju zamieszkania.

Europejskie wybory w 2014 r. będą pierwszymi odbywającymi się na mocy traktatu lizbońskiego, który wzmacnia rolę obywateli UE jako aktywnych uczestników życia politycznego Unii. Traktat zwiększa również uprawnienia Parlamentu Europejskiego poprzez umocnienie jego roli współprawodawcy oraz przyznanie mu dodatkowej kompetencji – Parlament wybiera przewodniczącego Komisji na podstawie propozycji ze strony Rady Europejskiej i przy uwzględnieniu wyników wyborów europejskich (art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej).

W swoim Orędziu o stanie Unii z 2012 r. przewodniczący Barroso podkreślił konieczność pogłębienia ogólnoeuropejskiej debaty politycznej i wezwał do wzmocnienia europejskiego wymiaru eurowyborów. Komunikat i zalecenie są pochodną tego orędzia, a także „Planu działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej”, w którym podkreślono znaczenie rzeczywistej debaty europejskiej, w tym również podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2014-06-27 09:55:39
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!