Aktualności

Prawo do rozłączenia się (2021-01-22)

Parlament Europejski

Parlament Europejski wzywa do przyjęcia unijnego prawa, które dawałoby pracownikom prawo cyfrowego rozłączenia się z pracą bez żadnych konsekwencji.

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do celów zawodowych doprowadziło do powstania kultury nieustannej dyspozycyjności, co ma negatywny wpływ na równowagę między pracą a życiem prywatnym pracowników. Chociaż w czasie kryzysu COVID-19 praca w domu odegrała zasadniczą rolę w ochronie zatrudnienia i działalności gospodarczej, to połączenie długich godzin pracy i wyższych wymagań prowadzi również do większej liczby przypadków lęku, depresji, wypalenia zawodowego i innych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.

Posłowie uważają, że prawo do rozłączenia się jest podstawowym prawem, które pozwala pracownikom powstrzymać się od angażowania się w zadania związane z pracą – takie jak rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna i inna komunikacja cyfrowa – poza godzinami pracy. Dotyczy to również urlopów i innych form wypoczynku. Zachęca się państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, by umożliwić pracownikom korzystanie z tego prawa, w tym za pośrednictwem zbiorowych układów pracy. Powinny one zagwarantować, że pracownicy nie będą narażeni na dyskryminację, krytykę, zwolnienia ani inne negatywne działania ze strony pracodawców.

Od wybuchu pandemii COVID-19 maszyna pracy z domu wieczór o prawie 30%.

Oczekuje się, że wskaźnik ten utrzyma się na wysokim poziomie lub nawet wzrośnie. Z badań Eurofoind wynika, że osoby pracujące z domu są szczególnie narażone na pracę przekraczającą w prawie godzinowym maksimum 48 godzin w porównaniu z osobami pracującymi w siedzibie pracodawcy. Prawie 30% osób pracujących z domu zgłasza pracę w czasie wolnym codziennie lub kilka razy w tygodniu w porównaniu z mniej niż 5% pracowników pracujących w biurze.

Źródło i Zdj.: Parlament Europejski

 

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2021-01-22 10:56:03
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!