Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Słoweńska prezydencja w Radzie UE (2021-07-01)

W drugiej połowie 2021 roku Słowenia przejmuje odpowiedzialność jako członek tria prezydencji w  Radzie UE.

Prezydencja słoweńska będzie aktywnie przyczyniać się do wzmocnienia odporności UE na kryzysy zdrowotne, gospodarcze, energetyczne, klimatyczne i cybernetyczne. W centrum dyskusji o  przyszłości Europy znajdą się główne zagadnienia związane z dalszym rozwojem UE. 

Priorytety prezydencji słoweńskiej wynikają z jej motta: „Wspólna. Odporna. Europa”.

Program prezydencji skupia się wokół 4 tematów:

 • odbudowa, odporność i strategiczna autonomia UE,
 • refleksja nad przyszłością Europy,
 • europejski styl życia, praworządność i europejskie wartości,
 • większe bezpieczeństwo i stabilność w europejskim sąsiedztwie.

 Trio prezydencji w Radzie UE: Niemcy, Portugalia i Słowenia

W ciągu 18 miesięcy najpierw Niemcy (od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2020), następnie Portugalia (pierwsza połowa 2021 roku) i Słowenia (druga połowa 2021 roku) obejmą wspólnie, przez pół roku każde z nich, prezydencję w Radzie UE. W oparciu o tzw. Program trio poszczególni przewodniczący w Radzie Unii Europejskiej będą koordynować swoje działania w taki sposób, aby zapewnić w tym okresie wspólne działania polityczne i płynne przejścia.

Trio prezydencji w Radzie UE zostało oficjalnie wprowadzone w latach 2007/2008, kiedy to  Niemcy, Portugalia i Słowenia współpracowały ze sobą jako pierwsze trio. Nieformalnie od 1981 roku państwa sprawujące prezydencję w Radzie tworzyły trójki w celu zapewnienia jak największej ciągłości.

Najważniejsze tematy wspólnego programu Niemiec, Portugalii i Słowenii na okres do końca 2021 roku:

 • Wysiłki będą koncentrować się na promowaniu współpracy i jedności w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Obejmuje to walkę z chorobą Covid-19, wzmocnienie struktur niezbędnych do lepszego reagowania na takie kryzysy w przyszłości oraz wspieranie odbudowy wspólnoty po gospodarczych skutkach kryzysu.
 • W celu sfinansowania pomocy do wymogów dostosowane zostaną również wieloletnie ramy finansowe Unii na lata 2021-2027.
 • Kraje te zobowiązują się do utrzymania sprawiedliwej i społecznej Europy przy jednoczesnym promowaniu europejskich interesów i wartości na całym świecie. Obejmują one prawa człowieka, równość i społeczną odpowiedzialność biznesu.
 • Europejska transformacja cyfrowa będzie postępować przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka i zapewnieniu ochrony ludzi. W kontekście digitalizacji szczególnie uwzględnione zostaną obszary edukacji, badań naukowych, finansów i opieki zdrowotnej.
 • W dziedzinie migracji trio za priorytet uznało opracowanie trwałych i odpornych na kryzys rozwiązań. Jednocześnie wzmocnić należy działania przeciwko nielegalnej migracji i handlowi żywym towarem oraz zwalczać przyczyny ucieczek.
 • W kategoriach gospodarczych nacisk położony będzie na dalsze wspieranie sprawiedliwego europejskiego rynku wewnętrznego.
 • Konkurencyjność przemysłowa Unii ma zostać wzmocniona, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie unia gospodarcza i  walutowa będzie się dalej zacieśniać.
 • Europejski Zielony Ład będzie wspierany inwestycjami we wszystkich regionach w celu stworzenia neutralnej dla klimatu i zielonej Europy.
 • W polityce zagranicznej wartości europejskie będą nadal promowane na arenie międzynarodowej, proces rozszerzenia na Bałkanach Zachodnich będzie kontynuowany, a współpraca z Afryką zacieśniana. Dalszy nacisk położony zostanie na europejską politykę obronną.

Oficjalna strona słoweńskiej prezydencji:

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2021-07-01 14:53:06
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!