Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Gotowi na niższe emisje (2021-07-28)

Po raz pierwszy od utworzenia funduszu innowacyjnego Unia Europejska inwestuje 118 mln euro w 32 małe projekty zlokalizowane w 14 państwach członkowskich oraz Islandii i Norwegii. Wsparcie uzyskają projekty mające na celu wprowadzenie na rynek technologii niskoemisyjnych w sektorach energochłonnych, sektorach wodoru, magazynowania energii i energii odnawialnej.

Oprócz wspomnianych dotacji 15 projektów zlokalizowanych w 10 państwach członkowskich UE i Norwegii skorzysta z pomocy o wartości do 4,4 mln euro w zakresie opracowywania projektów – w celu przyspieszenia dojrzałości tych projektów.

Wspomniane 32 parojekty wybrane do finansowania zostały ocenione przez niezależnych ekspertów pod kątem ich zdolności do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w porównaniu z technologiami konwencjonalnymi, oraz zdolności do innowacji wykraczających poza stan najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, a także tego, czy zaawansowanie tych projektów pozwala na ich szybkie wdrożenie. Inne kryteria obejmowały potencjał projektów w zakresie skalowalności i opłacalności. Wybrane projekty obejmują szeroki wachlarz odpowiednich sektorów, co umożliwia obniżenie emisyjności w różnych częściach europejskiego przemysłu i sektora energetycznego. Wskaźnik powodzenia wniosków kwalifikujących się w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 18 proc.

W przypadku 15 projektów, które mogą skorzystać z pomocy w zakresie opracowywania projektów, oceniono, że są one wystarczająco innowacyjne i obiecujące pod względem zdolności do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale nie są jeszcze wystarczająco dojrzałe, aby można je było uwzględnić przy przyznawaniu dotacji. Celem wsparcia, które ma zostać udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny w formie dostosowanej pomocy technicznej, jest przyspieszenie dojrzałości finansowej lub technicznej tych projektów z myślą o ewentualnym ponownym składaniu wniosków w odpowiedzi na przyszłe zaproszenia do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego.

Źródło: Komisja Europejska

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2021-07-28 07:38:11
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!