Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Światowy Szczyt Edukacji (2021-08-02)

Podczas światowego szczytu poświęconego edukacji, który odbył się w Londynie, Unia Europejska i jej państwa członkowskie, jako Drużyna Europy, zobowiązały się do przeznaczenia 1,7 mld euro na Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE). Ma to pomóc w przekształceniu systemów edukacji dla ponad miliarda dziewcząt i chłopców w nawet 90 krajach i terytoriach.

Stanowi to największy wkład w Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji. Już w czerwcu Unia ogłosiła swoje zobowiązanie w wysokości 700 mln euro na lata 2021-2027.

Unię reprezentowały na szczycie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz komisarz ds. partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen. W swoich wystąpieniach uwypukliły one wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na edukację dzieci na całym świecie oraz gotowość UE i jej państw członkowskich do działania.

 Działania Drużyny Europy na rzecz globalnej edukacji

Wsparcie UE w dziedzinie edukacji koncentruje się na zapewnieniu jakości, równości i sprawiedliwości oraz na dopasowywaniu umiejętności do potrzeb rynku pracy. Oznacza to w szczególności:

  • inwestowanie w dobrze wyszkolonych i zmotywowanych nauczycieli, którzy mogą wyposażyć dzieci w odpowiedni zestaw umiejętności potrzebnych w XXI wieku. Do 2030 r. trzeba będzie zatrudnić co najmniej 69 mln nowych nauczycieli szkół podstawowych i średnich, w tym ponad 17 mln w Afryce;
  • inwestowanie w równość, a w szczególności promowanie edukacji dziewcząt i wykorzystywanie potencjału innowacji cyfrowych. Kształcenie dziewcząt i wzmacnianie ich pozycji jest kluczowym aspektem trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci, którego celem jest ograniczenie wzrostu nierówności w kontekście pandemii oraz przyspieszenie postępów w zakresie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet;
  • inwestowanie w umiejętności na przyszłość, przygotowanie przyszłych specjalistów, liderów biznesu i decydentów do transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Podejście UE i jej państw członkowskich polegające na występowaniu jako „Drużyna Europy” zapewnia możliwość działania na większą skalę, a także koordynację i ukierunkowanie, które pomagają zmaksymalizować wspólny wpływ na zapewnienie każdemu dziecku możliwości kształcenia.

Światowy Szczyt Edukacji jest konferencją poświęconą gromadzeniu środków finansowych dla Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji (GPE), jedynego takiego globalnego partnerstwa, w ramach którego spotykają się przedstawiciele wszystkich grup zainteresowanych podmiotów z sektora edukacji, w tym krajów partnerskich, darczyńców, organizacji międzynarodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, fundacji i sektora prywatnego.

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji, którego gospodarzem jest Bank Światowy, zapewnia wsparcie finansowe krajom o niskich dochodach i niższym średnim dochodzie – zwłaszcza krajom o dużej liczbie dzieci nieuczęszczających do szkoły i o znacznych różnicach w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Większość środków finansowych kierowana jest do Afryki Subsaharyjskiej.

W latach 2014–2020 za ponad połowę wkładów na rzecz GPE odpowiadały UE i jej państwa członkowskie.

 

Źródło: Komisja Europejska


wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2021-08-02 08:31:32
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!