Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Reakcja na pandemię (2021-11-16)

Wielkopolska, Opolskie i Lubuskie to regiony, które w sumie otrzymają 50 mln euro z instrumentu REACT-EU. Środki te posłużą m.in. inwestycjom w ochronę zdrowia, podniesienie efektywności energetycznej czy renowację budynków użyteczności publicznej.

REACT-EU zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w kwocie 50,6 mld euro w latach 2021-2022.

 Komisja przyznała trzem polskim regionom 50 mln euro w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU)Wyszukaj ten link w innym językuEN••• w efekcie zmiany odpowiednich programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoWyszukaj ten link w innym językuEN••• z okresu finansowania 2014-2020.

W Wielkopolsce regionalny Program Operacyjny otrzyma dodatkowe 28,5 mln euro na wzmocnienie środków związanych ze zdrowiem oraz na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Inwestycje w dziedzinie zdrowia w tym regionie obejmą głównie dostęp do wysokiej jakości opieki oraz infrastruktury.

Opolskie otrzyma dodatkowe środki w wysokości 11 mln euro na inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne dla MŚP oraz transformację cyfrową. Dodatkowe środki będą również wspierać transformację ekologiczną regionu poprzez inwestycje w rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Dodatkowe finansowanie wzmocni również sektor zdrowia poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług w dziedzinie rehabilitacji terapeutycznej.

Z kolei Lubuskie otrzyma dodatkowe środki w kwocie ponad 10,5 mln euro. W szczególności, ponad 7 mln euro zostanie przeznaczone na efektywną energetycznie renowację budynków publicznych, a ponad 2 mln euro zostanie zainwestowanych w zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz w finansowanie rozbudowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury zdrowotnej.

Instrument REACT-EU jest częścią NextGenerationEUWyszukaj ten link w innym językuEN••• i zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w kwocie 50,6 mld euro (w cenach bieżących) w latach 2021 i 2022.

Źródło: Komisja Europejska

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2021-11-16 08:37:28
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!