Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Jakiej przyszłości Europy chcą Polacy? (2021-11-18)

 

17 listopada w Warszawie odbyła się Krajowa Debata poświęcona przyszłości Europy w formule online. Wydarzenie zorganizowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Debatę otworzył minister ds. UE Konrad Szymański. Spotkanie podsumował komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Spotkanie nie było wydarzeniem eksperckim, ale debatą obywatelską angażującą Polki i Polaków reprezentujących  różne poglądy. Witając uczestników, minister ds. UE Konrad Szymański podkreślił jak ważny jest udział społeczeństwa w debatę na temat przyszłości Unii Europejskiej. 

Uczestnicy debaty pracowali w sześciu grupach tematycznych: transformacja klimatyczna, transformacja cyfrowa, rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, zdrowie, rola Unii Europejskiej w świecie oraz migracje. Debatę zamknęła sesja plenarna, na której grupy przedstawiły wypracowane przez siebie wnioski a wydarzenie podsumował komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który poruszył temat potrzeby wspólnego zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.

Uczestniczki i uczestnicy grupy dyskutującej o transformacji klimatycznej pokreślili wagę edukacji na każdym poziomie oraz potrzebę budowania większej świadomości potrzeby oszczędzania zasobów. Grupa postulowała również o uproszczenie języka wyzwań klimatycznych. Obywatele zauważyli też potrzebę systemowej pomocy w przebranżawianiu sektorów planowanych do zamknięcia.

W temacie transformacji cyfrowej, postulowano o spójne programy edukacyjne rozszerzające kompetencje cyfrowe ze zwiększonym dofinansowaniem jak również dostosowanie środowiska cyfrowego do osób starszych. Kolejnym wnioskiem obywateli była potrzeba wspólnego systemu identyfikacji w obszarze usług publicznych.

Grupa zajmująca się rynkiem wewnętrznym postulowała o wsparcie instytucjonalne państw członkowskich, które wprowadzają lub przygotowują się do wprowadzenia euro. Kolejnym postulatem grupy była równa płaca w krajach UE na tym samym stanowisku. Uczestnicy zauważyli również potrzebę stworzenia listy zasobów naturalnych UE oraz ich zapotrzebowania.

W grupie rozmawiającej o zdrowiu, obywatelki i obywatele zaproponowali ujednolicenie zdrowotnych systemów informatycznych. Uczestnicy debaty poruszyli również temat antybiotyków – wskazali na potrzebę edukacji, aby zmniejszyć ilość używanych antybiotyków u ludzi i zwierząt, regulacji cen produktów wolnych od antybiotyków i zapewnienie ich dostępności oraz potrzebę grantów na badania o korzyściach produktów bez antybiotyków. Wśród postulatów znalazły się propozycje kampanii społecznej o nasilających się problemach psychologicznych, także w kontekście skutków pandemii COVID, kwestie dotyczące ujednolicenia norm zatrudnienia psychologów i psychiatrów, wprowadzenie unijnego telefonu zaufania oraz zwiększenie dostępności bezpłatnej opieki psychologicznej.

Rola UE w świecie jest widziana jako aspekt, który wymaga wzmocnienia, aby UE była światowym liderem. Uczestnicy debaty wnioskowali o wewnętrzne wzmocnienie UE poprzez większą integrację. Według uczestników debaty, UE powinna pełnić rolę lidera na świecie w takich zakresach jak prawo pracy, zrównoważony rozwój, prawa człowieka, tolerancja, digitalizacja oraz walka z dezinformacją. Grupa również postulowała o wzmocnienie współpracy z NATO, rozwój cyberobrony oraz rozszerzenie programu Erasmus+ do państw sąsiadujących z UE.

Z dyskusji o migracji wynikło, że jest potrzeba większej synergii w projektach dotyczących migracji, na poziomie narodowym, samorządowym oraz społecznym. Obywatelki i obywatele postulowali o regulację migracji na poziomie UE z uwzględnieniem wspólnotowej odpowiedzialności. Drugim wnioskiem jest potrzeba regulacji prawnych w krajach UE dotyczących warunków życia, edukacji i zdrowia migrantów. Trzecim postulatem była zmiana postaw społecznych w stosunku do migrantów poprzez edukację.

Całościowe wyniki pracy warsztatowej, wnioski i rekomendacje każdej z grup zostaną umieszczone na platformie internetowej Konferencji: https://futureu.europa.eu/, dzięki czemu będą wzięte pod uwagę przez instytucje europejskie analizujące wkład wszystkich osób biorących udział w Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Film podsumowujący wydarzenie będzie dostępny na kanale YT Przedstawicielstwa KE.

 

Źródło: KE

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2021-11-18 11:28:51
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!