Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Fundusz modernizacyjny (2022-06-09)

2,4 mld euro zostaną zainwestowane w ramach funduszu modernizacyjnego w przyspieszenie transformacji ekologicznej w 7 państwach będących beneficjentami.

Wsparcie zostanie udzielone w sektorze energetycznym, przemyśle, budynkach i transporcie, oraz w obszarze zastąpienia wytwarzania energii elektrycznej z węgla, paliwem mniej emisyjnym.

W ramach funduszu modernizacyjnego udostępniono dziś siedmiu państwom będącym beneficjentami 2,4 mld euro, aby pomóc w modernizacji ich systemów energetycznych, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w energetyce, przemyśle i transporcie oraz wesprzeć je w realizacji ich celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. Inwestycje potwierdzono w Rumunii (1391,6 mln euro), Czechach (520 mln euro), Polsce (244,2 mln euro), na Litwie (85 mln euro), na Węgrzech (74,3 mln euro), na Słowacji (49,5 mln euro) i w Chorwacji (40 mln euro). Podsumowuje to trzeci cykl inwestycyjny funduszu modernizacyjnego i oznacza gwałtowny wzrost wydatków w porównaniu z poprzednimi cyklami.

W ramach funduszu modernizacyjnego wsparcie zostanie udzielone na rzecz 45 projektów inwestycji w obszarze wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnychmodernizacji sieci energetycznych i efektywności energetycznej w sektorze energetycznym, przemyśle, budynkach i transporcie, oraz w obszarze zastąpienia wytwarzania energii elektrycznej z węgla paliwem mniej emisyjnym. Przykładami inwestycji, które wspiera fundusz, są:

  • modernizacja publicznych systemów oświetlenia w gminach, zastąpienie węgla biomasą i gazem w instalacjach lokalnego ogrzewania i instalacjach objętych ETS oraz zwiększenie efektywności energetycznej w Czechach;
  • produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Chorwacji;
  • renowacja budynków publicznych i zwiększenie efektywności energetycznej na Litwie;
  • budowa 8 parków fotowoltaicznych i dwóch turbin gazowych o cyklu kombinowanym, które w procesie wytwarzania energii zastąpią węgiel brunatny odnawialnymi źródłami energii i gazem, oraz modernizacja sieci elektroenergetycznych w Rumunii;
  • poprawa efektywności energetycznej w przemyśle w Polsce;
  • instalacja jednostek magazynowania energii na potrzeby bezpieczeństwa sieci na Węgrzech;
  • odbudowa i rozbudowa sieci ciepłowniczych i chłodniczych na Słowacji.

Państwa członkowskie będące beneficjentami muszą przedstawić projekty inwestycji, które mogą zostać objęte wsparciem z funduszu modernizacyjnego w ramach następnego cyklu wypłat w terminie do 16 sierpnia 2022 r. w przypadku projektów niepriorytetowych (tzn. inwestycji, które nie są priorytetami funduszu) oraz 13 września 2022 r. w przypadku projektów priorytetowych (tzn. inwestycji, które stanowią priorytety funduszu).

Kontekst

Celem funduszu modernizacyjnego, finansowanego z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, jest wspieranie dziesięciu państw UE o niższych dochodach w ich transformacji w kierunku neutralności klimatycznej poprzez modernizowanie ich sektora energetycznego i szerszych systemów energetycznych, zwiększenie efektywności energetycznej i ułatwienie sprawiedliwej transformacji. Państwa członkowskie będące beneficjentami to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.

Źródło: Komisja Europejska

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2022-06-09 07:32:30
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!