Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Dezinformacja coraz groźniejsza (2022-06-23)

Meta, Google, Twitter, TikTok i Microsoft – w sumie 34 podmioty zaakceptowały nowy, udoskonalony i bardziej kompleksowy kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Pojawia się on w momencie, gdy Rosja stosuje dezinformację jako broń w kontekście swojej agresji wojskowej na Ukrainę.

Udoskonalony kodeks opiera się na pierwszym kodeksie postępowania z 2018 r., który został powszechnie uznany za pionierskie ramy na całym świecie. Nowy kodeks określa szerokie i precyzyjne zobowiązania platform i branży do walki z dezinformacją i stanowi kolejny ważny krok w kierunku bardziej przejrzystego, bezpiecznego i godnego zaufania środowiska internetowego.

W gronie 34 sygnatariuszy znajdują się największe platformy internetowe, w szczególności Meta, Google, Twitter, TikTok i Microsoft, a także różne inne podmioty, takie jak mniejsze lub specjalistyczne platformy, branża reklamy internetowej, dostawcy technologii reklamowych, weryfikatorzy faktów, organizacje społeczeństwa obywatelskiego czy też podmioty oferujące konkretną wiedzę fachową i rozwiązania służące zwalczaniu dezinformacji.

Udoskonalony kodeks ma zaradzić niedociągnięciom stwierdzonym w poprzednim kodeksie i przewiduje w związku z tym bardziej zdecydowane i bardziej szczegółowe zobowiązania i środki, które opierają się na doświadczeniach zdobytych w ostatnich latach.

Konkretnie, nowy kodeks zawiera zobowiązania do:

  • poszerzania grona zaangażowanych podmiotów: kodeks dotyczy nie tylko dużych platform, ale obejmuje również różnorodne podmioty, które odgrywają rolę w ograniczaniu rozprzestrzeniania się dezinformacji, a do przystąpienia do niego zachęca się nowych sygnatariuszy;
  • ograniczania zachęt finansowych sprzyjających rozpowszechnianiu dezinformacji poprzez zadbanie o to, by podmioty rozpowszechniające dezinformację nie czerpały korzyści z dochodów z reklam;
  • uwzględniania nowych mechanizmów manipulacji, takich jak fałszywe konta, boty lub zmanipulowane cyfrowo w złym zamiarze obrazy lub nagrania wideo (tzw. deep fakes), które służą rozpowszechnianiu dezinformacji;
  • wzmacniania pozycji użytkowników dzięki lepszym narzędziom rozpoznawania, rozumienia i sygnalizowania dezinformacji;
  • prowadzenia weryfikacji informacji na szerszą skalę we wszystkich państwach UE i we wszystkich języka urzędowych Unii, przy zagwarantowaniu weryfikatorom informacji należytego wynagrodzenia za ich pracę;
  • zapewniania przejrzystej reklamy politycznej poprzez umożliwienie użytkownikom łatwego identyfikowania reklam politycznych dzięki lepszemu ich oznakowaniu i prezentowaniu informacji o sponsorach, wydatkach i okresach publikacji reklam;
  • większego wspierania naukowców poprzez zapewnienie im lepszego dostępu do danych, którymi dysponują platformy;
  • oceny własnego oddziaływania za pomocą solidnych ram monitorowania i regularnych sprawozdań przekazywanych przez platformy na temat tego, w jaki sposób realizują one swoje zobowiązania;
  • utworzenia centrum przejrzystości i grupy zadaniowej w celu zapewnienia szybkiego i przejrzystego obrazu procesu wdrażania kodeksu, utrzymania jego aktualności i adekwatności względem zakładanych celów.

Dalsze działania

Sygnatariusze będą mieli 6 miesięcy na realizację działań i zobowiązań, które podjęli. Na początku 2023 r. przedstawią oni Komisji swoje pierwsze sprawozdania z wdrażania kodeksu.

Biorąc pod uwagę porady ekspertów i wsparcie ze strony Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA) i Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO), Komisja będzie regularnie oceniać postępy we wdrażaniu kodeksu w oparciu o szczegółowe sprawozdania jakościowe i ilościowe składane przez sygnatariuszy.

Utworzona grupa zadaniowa będzie monitorować realizację zobowiązań, dokonywać ich przeglądu i dostosowywać je w świetle zmian technologicznych, społecznych, rynkowych i legislacyjnych. W dniu dzisiejszym grupa zadaniowa odbyła już swoje pierwsze posiedzenie inauguracyjne. Posiedzenia grupy będą organizowane w miarę potrzeb, przy czym co najmniej raz na 6 miesięcy.

 

Źródło: Komisja Europejska


 

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2022-06-23 07:21:49
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!