Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Ukraina kandydatem do UE (2022-06-28)

 

Komisja Europejska przedstawiła  na wniosek Rady swoje opinie w sprawie wniosków o członkostwo w UE złożonych przez Ukrainę, Gruzję i Republikę Mołdawii. Wyrażone opinie opierają się na ocenie Komisji dokonanej w świetle trzech grup kryteriów przystąpienia do UE uzgodnionych przez Radę Europejską: kryteriów politycznychkryteriów gospodarczych i zdolności kraju do przyjęcia zobowiązań wynikających z członkostwa w UE (dorobku prawnego UE). W opiniach uwzględniono podejmowane przez Ukrainę, Mołdawię i Gruzję wysiłki na rzecz zrealizowania zobowiązań wynikających z układów o stowarzyszeniu (w tym pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA)), które obejmują swoim zakresem znaczną część dorobku prawnego UE.

Komisja Europejska stwierdziła, że starania Ukrainy prowadzące do osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządności, praw człowieka oraz poszanowania i ochrony mniejszości są, ogólnie rzecz biorąc, na dostatecznie zaawansowanym etapie; kraj ten z powodzeniem realizuje program makroekonomiczny, wykazując się godną uwagi odpornością, jeśli chodzi o stabilność makroekonomiczną i finansową, chociaż konieczne jest dalsze prowadzenie ambitnych strukturalnych reform gospodarczych, w wielu dziedzinach Ukraina dokonuje stopniowego zbliżenia przepisów do istotnych elementów dorobku prawnego UE.  

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby otworzyć Ukrainie perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy przyznać jej status kraju kandydującego przy założeniu, że w wielu dziedzinach należy podjąć szereg działań.

Jeżeli chodzi o Mołdawię, Komisja Europejska stwierdza, że w kraju tym istnieją solidne podstawy pozwalające osiągnąć stabilność instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości; polityka makroekonomiczna jest stosunkowo solidna, poczyniono postępy we wzmacnianiu sektora finansowego i otoczenia biznesowego, nie podjęto jeszcze natomiast kluczowych reform gospodarczych; kraj ten zadbał o mocny punkt wyjścia dla dalszego dostosowywania ustawodawstwa krajowego do dorobku prawnego UE.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby otworzyć Mołdawii perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy przyznać jej status kraju kandydującego przy założeniu, że w wielu dziedzinach należy podjąć szereg działań.

W ocenie Komisji Europejskiej Gruzja stworzyła podstawy dla osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości, mimo tego, że ostatnie wydarzenia osłabiły postępy tego kraju; Gruzja osiągnęła dobry poziom stabilności makroekonomicznej, notuje zadowalające wyniki w zakresie polityki gospodarczej oraz wprowadziła korzystne otoczenie biznesowe; konieczne są jednak dalsze reformy, aby poprawić funkcjonowanie gospodarki rynkowej; ogólnie rzecz biorąc, Gruzja stworzyła solidne podstawy do dalszego dostosowywania ustawodawstwa krajowego do dorobku prawnego UE.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby otworzyć Gruzji perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy przyznać jej status kraju kandydującego po tym, jak podejmie ona działania w zakresie szeregu priorytetów.

Źródło: KE

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2022-06-28 13:12:43
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!