Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

KE zatwierdziła zmiany w POIiŚ (2022-07-25)

 

Komisja Europejska przyjęła zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Najważniejszym celem tych zmian jest wprowadzenie do programu II transzy unijnego instrumentu REACT-EU. Są to dodatkowe pieniądze na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19.

93 mln euro, czyli ok. 435 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie przeznaczone przede wszystkim na:

  • rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego (70,1 mln euro, czyli ok. 330 mln zł),
  • wsparcie powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (19,2 mln euro, czyli około 90 mln złotych).

Z tych pieniędzy będzie można korzystać do końca 2023 roku. Mogą pokryć wydatki, które zostały poniesione od 1 lutego 2020 r. Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniesie 100%. Takie rozwiązanie zmniejszy obciążenie budżetu państwa w związku z kryzysowymi działaniami naprawczymi w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.

Zakres wsparcia REACT-EU został uzupełniony o inwestycje w transport publiczny w miastach, m.in.:

  • wymianę taboru autobusowego i tramwajowego,
  • systemy ITS,
  • infrastrukturę węzłową lub liniową,
  • przygotowanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

W sektorze zdrowia obejmie dodatkowo powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, które będą mogły kupić sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań.

Zmiana programu umożliwia również przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na kolejną edycję programu „Mój prąd”, który jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej środków trafi też na Projekt termomodernizacji szkół publicznych.

Ponadto dla osi priorytetowych programu, które są finansowane z Funduszu Spójności, tymczasowo zastosowano stopę dofinansowania w wysokości 100%. Dotyczy to wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność do KE za rok obrachunkowy 2021/2022.

Zastosowanie takiego rozwiązania jest możliwe na podstawie unijnego pakietu CARE. Obejmuje on działania polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie. Rozwiązanie to ma na celu chwilowe złagodzenie obciążenia budżetu państwa, wynikającego z konieczności odpowiedzi na sytuację kryzysową w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

 

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2022-07-25 14:29:23
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!