Aktualności

Dotacje na badania naukowe w ramach programu „Marie Curie” (2013-03-19)

Program działań „Marie Curie”: Komisja zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji na badania naukowe, obejmujących kwotę 227 mln EUR

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o przyznanie finansowania z ostatniej transzy stypendiów Marie Curie przydzielonej w ramach obecnego siódmego programu ramowego UE w zakresie badań (PR7, 2007-2013). W tym roku na dotacje dla naukowców przeznaczono około 227 mln EUR – jest to najwyższa kwota udostępniona w ramach funduszu na działania „Marie Curie”. Wnioski o przyznanie dotacji można składać do dnia 14 sierpnia 2013 r.

- W czasach dyscypliny budżetowej wydatki publiczne powinny być przeznaczane na strategie przynoszące największe korzyści obywatelom i gospodarce europejskiej. Stypendia „Marie Curie” finansują wysokiej jakości badania naukowe w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, które mogą doprowadzić do innowacji zmieniających życie milionów ludzi. Na przykład beneficjenci korzystający niedawno ze stypendiów programu „Marie Curie” prowadzą przełomowe badania naukowe nad lekiem zwalczającym wirusa zapalenia wątroby typu C i malarię - mówi Androulla Vassiliou, europejska komisarz odpowiedzialna za fundusz „Marie Curie”.

Indywidualne stypendia „Marie Curie” wspierają mobilność naukowców w Europie i poza jej granicami, a także zachęcają najlepszych naukowców zagranicznych do prowadzenia badań w UE. „Do złożenia wniosku przekonały mnie prestiż programu działań „Marie Curie” oraz znakomite możliwości, jakie oferuje. Stypendium umożliwiło mi pracę w Londynie i stworzenie rozległej sieci międzynarodowych kontaktów,” powiedział Armando Arias Esteban z Madrytu, który prowadził dwuletni europejski projekt badawczo-szkoleniowy w Imperial College.


Indywidualne stypendia będą nadal przyznawane w ramach nowych działań „Marie Skłodowska-Curie” stanowiących część programu „Horyzont 2020”, który rozpocznie się w 2014 r.


Aby złożyć wniosek, proszę wejść na stronę:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding


Co wchodzi w skład działań „Marie Curie”?

Działania „Marie Curie” służą promowaniu karier badawczych w Europie poprzez finansowanie programów, którymi zarządza Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej. Budżet programu działań „Marie Curie” na lata 2007-2013 wynosi 4,7 mld euro. Blisko połowa funduszy (48 %) przeznaczona jest na finansowanie studiów doktoranckich, a 24 % na stypendia dla naukowców posiadających ponad cztery lata doświadczenia zawodowego od momentu ukończenia studiów magisterskich. Pozostałe środki przeznaczone są na finansowanie partnerstw między przedsiębiorstwami a uczelniami wyższymi, dotacje integracyjne na rzecz rozwoju kariery (dla naukowców powracających do UE), programy wymiany oraz szczegółowe działania wspierające, takie jak Unijna Noc Naukowców.

Od 2007 r. naukowcom pracującym w 50 krajach i reprezentującym ponad 90 narodowości przyznano ponad 4 000 stypendiów „Marie Curie”. Na indywidualne stypendia przeznaczono około 780 milionów euro, a przeciętna dotacja wynosiła średnio 195 000 euro. Dotacja zazwyczaj pokrywa dwuletnią pensję naukowca, dodatek z tytułu relokacji, koszty badań i koszty ogólne instytucji przyjmującej. Około 37 % beneficjentów to kobiety. Do głównych państw, w których stypendyści programu „Marie Curie” prowadzą badania, należą Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy i Szwajcaria. Stypendystów programu „Marie Curie” gości ponadto 75 innych krajów.

Na czym polegają indywidualne stypendia?

Poszczególni badacze składają wnioski o przyznanie finansowania we współpracy z przyszłą organizacją przyjmującą. Niezależni eksperci dokonują wyboru naukowców, którzy otrzymają dofinansowanie, w oparciu o ich osiągnięcia, innowacyjne badania naukowe oraz podejście szkoleniowe oraz wsparcie oferowane przez organizację przyjmującą i perspektywy zawodowe badacza.

Finansowane są trzy rodzaje indywidualnych stypendiów:

  • „Europejskie stypendia na rzecz rozwoju kariery” wspierają naukowców zdobywających wiedzę i nowe umiejętności w innym państwie w Europie. 
  • „Międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery” oferują naukowcom szansę zdobycia nowej wiedzy w ramach renomowanych instytucji szkolnictwa wyższego spoza Europy. Zgodnie z umową w sprawie przyznania dotacji, badacze muszą wrócić do Europy w celu podzielenia się zdobytą wiedzą.
  • „Stypendia dla naukowców spoza Europy” (IIF) umożliwiają naukowcom spoza Europy odbycie studiów w ramach europejskiej instytucji szkolnictwa wyższego.

Jaka jest przyszłość stypendiów indywidualnych po 2014 r.?
Stypendia indywidualne będą nadal przyznawane w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” programu „Horyzont 2020”, z możliwością odbycia stypendium w organizacji innego rodzaju (np. w przedsiębiorstwie). Szczegóły programu są nadal przedmiotem dyskusji państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Komisja Europejska przewiduje, że publikacja pierwszych zaproszeń do składania wniosków o przyznanie stypendiów indywidualnych nastąpi przed końcem 2013 r.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-03-19 09:13:11
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!