Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Pomoc Komisji Europejskiej dla Ukrainy (2014-03-06)

Pomoc Komisji Europejskiej dla Ukrainy

Komisja Europejska uzgodniła dziś pakiet pomocy dla Ukrainy, w którym określono szereg konkretnych działań na rzecz wsparcia ekonomicznego i finansowego dla tego kraju. Środki te należy postrzegać jako wkład KE w europejskie i międzynarodowe wysiłki, mające na celu wspomożenie ukraińskich reform gospodarczych i politycznych. Zostaną one przedstawione szefom państw i rządów UE przed ich nadzwyczajnym posiedzeniem w czwartek 6 marca.

- Dla UE najpilniejszym priorytetem jest wkład, jaki możemy wnieść w wypracowanie pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu, przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego – powiedział przewodniczący KE Barroso. – Równolegle potrzebna jest mobilizacja społeczności międzynarodowej, aby pomóc Ukrainie w stabilizacji jej sytuacji gospodarczej i finansowej. Komisja Europejska zaproponowała dziś pakiet, którego celem jest wsparcie zaangażowanego, zorientowanego na reformy i reprezentującego różne grupy rządu Ukrainy w odbudowie szans na stabilizację i przyszły dobrobyt tego kraju. Nasza propozycja może oznaczać wsparcie, pochodzące zarówno z budżetu UE, jak i od międzynarodowych instytucji finansowych funkcjonujących w Unii, warte łącznie co najmniej 11 mld euro w ciągu najbliższych kilku lat.

W pakiecie pomocowym dla Ukrainy wymienia się najważniejsze konkretne działania, które zgodnie z propozycją Komisji powinny zostać podjęte w krótkim i średnim terminie w celu ustabilizowania gospodarki i finansów Ukrainy, wsparcia przemian i zachęcenia kraju do reform politycznych i gospodarczych.

Zaangażowanie to stanowi odpowiedź na potrzebę stabilizacji kraju, a jednocześnie ma wesprzeć program reform i zwiększyć współodpowiedzialność za niego ze strony ukraińskich władz. Niektóre z proponowanych działań można przeprowadzić szybko, natomiast inne będą wymagać dalszego planowania i przygotowań. W przypadku wielu z nich niezbędne będzie pilne i aktywne wsparcie ze strony Rady i Parlamentu Europejskiego.

U podstaw tego podejścia leży ambicja, by wesprzeć Ukrainę w realizacji dążeń wyrażonych jasno przez obywateli i społeczeństwo obywatelskie tego kraju podczas bezprecedensowych wydarzeń w Kijowie i w całym kraju, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach.

Główne elementy uzgodnionego dziś pakietu:

  • 3 mld euro z budżetu UE w ciągu najbliższych lat; 1,6 mld euro w formie pożyczek stanowiących pomoc makrofinansową (MFA) oraz pomocowy pakiet dotacji w wysokości 1,4 mld euro;
  • do 8 mld euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju;
  • 3,5 mld euro potencjalnie pozyskanych w ramach sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego (NIF);
  • stworzenie platformy koordynacyjnej dla dawców pomocy;
  • tymczasowe stosowanie pogłębionej umowy o wolnym handlu od chwili podpisania umowy stowarzyszeniowej oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, potencjalne wczesne zastosowanie środków handlowych;
  • stworzenie grupy roboczej / Forum Inwestycyjnego Wysokiego Szczebla;
  • modernizacja ukraińskiego systemu tranzytu gazu oraz dążenie do odwrócenia kierunku przepływu gazu, zwłaszcza w przypadku tras biegnących przez Słowację;
  • przyspieszenie realizacji planu działania w/s liberalizacji wizowej we wcześniej ustalonych ramach; oferta dotycząca Partnerstwa dla Mobilności;
  • pomoc techniczna w szeregu dziedzin, poczynając od reform konstytucyjnych, przez reformy wymiaru sprawiedliwości,  po przygotowania do wyborów.   

 Szacunkowe kwoty / przedziały kwotowe:

Źródło Szacunkowe kwoty / przedziały kwotowe (w mln EUR)
I.KOMISJA EUROPEJSKA (lata 2014-2020)  
I.1 Kompleksowa pomoc rozwojowa (dotacje)
Dwustronna pula środków, w tym:  1.565
- roczny plan działań na 2014 r. 140-200
- roczne programy działań (średnio) – na lata 2015-2020 780
- kompleksowy program („więcej za więcej”) na lata 2015-2020 240-300
Sąsiedzki fundusz inwestycyjny 200-250
Instrument na rzecz Stabilności i Pokoju (IcSP) 20
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 15
I.2 Pomoc makrofinansowa (kredyty) 1.610
I.2 EUROPEJSKIE INSTYTUCJE FINANSOWE  
EBI do 3.000
EBOR 5.000
OGÓŁEM 11.175

Dodatkowe informacje: MEMO/14/159: European Commission's support to Ukraine

Kontakt:

(+32 2 295 30 70)
(+32 2 295 48 67)
(+32 2 298 86 44)
(+32 2 296 64 70)
Informacje dla obywateli: Europe Direct nr telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­mail

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2014-03-06 22:26:41
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!