Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Startuje nowa edycja programu Interreg Polska-Słowacja (2022-10-21)

 

Ochrona środowiska, transgraniczna mobilność, kultura i turystyka, współpraca instytucji i obywateli – to tematy współpracy, na które wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie ze środków programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 – mówił podczas konferencji otwierającej program Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. W wydarzeniu wzięła także udział Veronika Remišová, wicepremier Republiki Słowackiej oraz beneficjenci obecnej edycji programu, którzy zaprezentowali efekty swoich projektów zrealizowanych w polsko-słowackim partnerstwie.

Komisja Europejska właśnie zatwierdziła program Interreg Polska-Słowacja (26 września 2022). Budżet programu to prawie 130 mln euro z EFRR dla pogranicza polsko-słowackiego.

Wspólna strategia Programu – wyzwania i priorytety

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 będzie realizował swoje działania w ramach czterech osi priorytetowych:

  • Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,
  • Lepiej połączone pogranicze,
  • Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
  • Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Jaki będzie nowy program?

Priorytety Programu wpisują się w strategię Europejskiego zielonego ładu, a przy wyborze projektów będą wykorzystywane kryteria, które promują zielone rozwiązania. Realizowane w Programie projekty będą wspierać cele środowiskowe i klimatyczne polityki spójności w tym także dotyczące bioróżnorodności.

Program na lata 2021-2027 otwiera się na udział małych i średnich przedsiębiorstw w projektach dotyczących:

  • przystosowania do zmian klimatu oraz zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi
  • wzmacniania ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej
  • oraz wzmacniania roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Ponadto nowością w programie jest partycypacja społeczna. Partycypacja polega na włączaniu różnych grup społecznych w projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć w sektorach kultury i turystyki. Partycypacja jest po to, aby projekty lepiej odpowiadały na różne potrzeby społeczne.

Celem programów Interreg jest zintegrowany i harmonijny rozwój regionalny obszarów przygranicznych. Na południowej granicy Polski są realizowane dwa programy dwustronne - z Czechami i Słowacją. Tematyka programów w perspektywie finansowej 2014-2020, które nadal trwają, obejmuje m.in. dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, edukację transgraniczną oraz współpracę instytucji i ludzi.

W nowej edycji programu Interreg Polska-Słowacja, w latach 2021-2027, będzie kontynuowane dofinansowanie dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, współpracy instytucji i mieszkańców. Pojawią się także nowe tematy związane z dostosowaniem się do zmian klimatu i utrzymaniem bioróżnorodności na południowym pograniczu.

Istotnym elementem działań w zakresie społecznego i gospodarczego rozwoju turystyki na pograniczu jest tworzenie sieci współpracy instytucji różnych sektorów, np. współpraca instytucji publicznych z sektorem prywatnym w celu świadczenia usług dla społeczności lokalnych oraz turystów. W programie ze Słowacją będzie możliwa bezpośrednia współpraca z sektorem MŚP.

Jednym z najważniejszych wyzwań będzie minimalizowanie negatywnych skutków pandemii, w szczególności w branżach związanych z ruchem turystycznym.

W nowym programie Polska-Słowacja działania związane z edukacją będą mogły być wspierane w zakresie tematów związanych ze zwiększeniem świadomości mieszkańców odnośnie do dbania o czystość środowiska naturalnego, zmian klimatu, bioróżnorodności, segregacji odpadów, energooszczędności, dbania o czystość środowiska naturalnego.

 

 

Źródło: MFiPR

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2022-10-21 11:27:58
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!