Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Posłowie chcą zdecydowanej reakcji na rosyjskie zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego (2023-01-19)

 

Wojna na Ukrainie, rosnący globalny autorytaryzm, bardziej asertywne Chiny i kryzys klimatyczny spowodowały tektoniczną zmianę w geopolitycznym krajobrazie, ostrzegają posłowie.

  • UE powinna zwiększyć pomoc wojskową dla Ukrainy, w tym broń śmiercionośną i ciężką
  • Posłowie wzywają kanclerza Niemiec Scholza do dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard 2
  • Zniesienie głosowania jednogłośnego w przypadku decyzji bez implikacji militarnych, w szczególności dotyczących sankcji i praw człowieka
  • Posłowie wzywają do przyznania UE stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

UE i jej państwa członkowskie muszą zwiększyć pomoc wojskową, polityczną i humanitarną dla Ukrainy oraz wzmocnić obronę przed rosyjskimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa europejskiego, stwierdzają posłowie w swoim rocznym sprawozdaniu na temat Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, przyjętym w środę 407 głosami za, 92 przeciw, przy 142 wstrzymujących się.

Odpowiedź UE na rosyjską wojnę agresji przeciwko Ukrainie jest bacznie obserwowana przez autokracje na całym świecie i w dużym stopniu wpłynie na to, jak zachowują się one na arenie międzynarodowej - ostrzegają posłowie.

UE musi uczynić proces podejmowania decyzji bardziej elastycznym i skutecznym

Posłowie wzywają UE do wykorzystania postanowień Traktatu o Unii Europejskiej, które pozwoliłyby Radzie na podejmowanie niektórych decyzji, bez konsekwencji militarnych, w szczególności tych dotyczących sankcji i praw człowieka, kwalifikowaną większością głosów, a nie jednomyślnie.

Sprawozdanie wzywa również instytucje UE do przedstawienia propozycji, w jaki sposób UE mogłaby zapewnić sobie stałe miejsce na wszystkich forach wielostronnych, w tym w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Zmniejszenie uzależnienia UE od zasobów energetycznych

Bezpieczeństwo UE jest ściśle związane z przyspieszeniem procesu rozszerzenia, przy jednoczesnym przestrzeganiu kryteriów akcesyjnych i reformie unijnej polityki sąsiedztwa - przekonują posłowie. Posłowie wzywają również UE do zmniejszenia zależności od zasobów energetycznych i innych materiałów krytycznych dla naszej infrastruktury, które są importowane z krajów trzecich - w szczególności tych, które nie podzielają wartości Unii Europejskiej lub z którymi UE znajduje się w stanie systemowej rywalizacji.

Posłowie wzywają do dostarczenia czołgów Leopard 2 na Ukrainę

W rocznym sprawozdaniu z 2022 roku na temat realizacji Współnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony przyjętym 459 głosami do 93, przy 85 wstrzymujących się, posłowie wzywają do natychmiastowego rozmieszczenia nowoczesnej broni i systemu obrony powietrznej nowej generacji, wzywając kanclerza Niemiec Scholza do niezwłocznego dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard 2. Podkreślają, że Ukraina broni swojej integralności terytorialnej w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową i pilnie potrzebuje pomocy wojskowej i ciężkiej broni, aby wygrać wojnę.

W sprawozdaniu z zadowoleniem przyjęto nowe inicjatywy UE mające na celu wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa i obrony, zwłaszcza deklaracje z Wersalu kompas strategiczny, wspólny komunikat w sprawie luk w inwestycjach obronnych oraz wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie zachęty do wspólnych zamówień. Posłowie dodają, że państwa członkowskie powinny kontynuować rozwój unijnej polityki i zdolności w zakresie obrony cybernetycznej, a także nawiązać partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa i obrony z podobnie myślącymi partnerami na całym świecie.
Źródłó: Parlament Europejski 

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2023-01-19 13:52:55
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!