Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Wideokonferencja przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej w Brukseli (2023-02-08)

 

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przywódcami Belgii, Malty, Bułgarii oraz Węgier. Politycy omówili tematy, które pojawią się na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej – rosyjską agresję na Ukrainę, kwestie ekonomiczne oraz migracje. Spotkania robocze przed posiedzeniami służą  koordynacji dalszych rozmów, wymianie poglądów na wspólne sprawy i zgłaszaniu ewentualnych uwag. Najbliższe posiedzenie Rady Europejskiej przewidziano na 9 i 10 lutego 2023 r.

Wsparcie Ukrainy

Polska widzi i rozumie poświęcenie Ukrainek i Ukraińców dla wspólnej przyszłości z wolną i demokratyczną Europą. Premier Mateusz Morawiecki podczas rozmów podkreślał, że przyszłość Ukrainy leży w Unii Europejskiej. Zachęcał do kontynuacji wsparcia UE dla Ukrainy w ramach jej procesu akcesyjnego i dalszych reform oraz zwiększenia wszechstronnej pomocy bieżącej.

Premier wskazał również na konieczność jak najszybszego przyjęcia kolejnego pakietu sankcji na Rosję oraz przyspieszenia prac nad konfiskatą zamrożonych rosyjskich aktywów i wykorzystania ich w procesie odbudowy Ukrainy.

Agresor musi ponosić coraz większe koszty swojej agresji. Europa, nakładając dalsze sankcje, dusi potencjał armii rosyjskiej i znacząco ogranicza możliwości dalszego prowadzenia konfliktu przeciwko Ukrainie.

Kwestie ekonomiczne

Szef polskiego rządu rozmawiał również z Charlesem Michelem i liderami innych państw Unii o możliwych działaniach mających na celu wzmocnienie długoterminowej konkurencyjności UE. Dyskusja dotyczyła w szczególności uproszczenia zasad przyznawania pomocy publicznej w UE, a także rozwiązań budżetowych mających na celu wzrost inwestycji w sektorze czystych technologii.  

Premier Mateusz Morawiecki opowiedział się za rozwiązaniami, które umożliwiłyby państwom członkowskim transformację energetyczną w nowych okolicznościach, biorąc pod uwagę konieczność odejścia od importu paliw z Rosji. Wyraził nadzieję, że ew. nowe instrumenty finansowe UE będą zapewniać zrównoważony geograficznie rozwój sektora clean tech.

Migracje

Przywódcy przeprowadzili również dyskusję nt. działań w obliczu zwiększonego napływu migrantów do UE w ostatnich miesiącach, nie tylko w kontekście uchodźców wojennych, ale również nielegalnych przekroczeń granicy na szlakach południowym i bałkańskim.

Premier Mateusz Morawiecki, podczas rozmowy z liderami europejskimi, poruszył kwestię wsparcia UE dla uchodźców z Ukrainy oraz państw frontowych. Polska od początku trwania wojny jest zaangażowana w pomoc uchodźcom ukraińskim. Wg szacunków OECD w ub. r. przeznaczyliśmy na ten cel blisko 1,5% PKB. 

Polska podkreśla konieczność przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz wzmocnienia ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Zwracamy również uwagę na zjawisko instrumentalizacji migrantów przez państwa trzecie w celu wywarcia presji na UE. W odpowiedzi na nie Polska zareagowała błyskawicznie i dziś nasze granice są bezpieczne – zbudowaliśmy zaporę, granica jest stale patrolowana. Wzmocniliśmy dodatkowymi środkami granicę z Białorusią i obwodem kaliningradzkim.

 

 

Źródło: KPRM


wszystkie

Wideokonferencja przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej w Brukseli (2023-02-08)

 

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przywódcami Belgii, Malty, Bułgarii oraz Węgier. Politycy omówili tematy, które pojawią się na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej – rosyjską agresję na Ukrainę, kwestie ekonomiczne oraz migracje. Spotkania robocze przed posiedzeniami służą  koordynacji dalszych rozmów, wymianie poglądów na wspólne sprawy i zgłaszaniu ewentualnych uwag. Najbliższe posiedzenie Rady Europejskiej przewidziano na 9 i 10 lutego 2023 r.

Wsparcie Ukrainy

Polska widzi i rozumie poświęcenie Ukrainek i Ukraińców dla wspólnej przyszłości z wolną i demokratyczną Europą. Premier Mateusz Morawiecki podczas rozmów podkreślał, że przyszłość Ukrainy leży w Unii Europejskiej. Zachęcał do kontynuacji wsparcia UE dla Ukrainy w ramach jej procesu akcesyjnego i dalszych reform oraz zwiększenia wszechstronnej pomocy bieżącej.

Premier wskazał również na konieczność jak najszybszego przyjęcia kolejnego pakietu sankcji na Rosję oraz przyspieszenia prac nad konfiskatą zamrożonych rosyjskich aktywów i wykorzystania ich w procesie odbudowy Ukrainy.

Agresor musi ponosić coraz większe koszty swojej agresji. Europa, nakładając dalsze sankcje, dusi potencjał armii rosyjskiej i znacząco ogranicza możliwości dalszego prowadzenia konfliktu przeciwko Ukrainie.

Kwestie ekonomiczne

Szef polskiego rządu rozmawiał również z Charlesem Michelem i liderami innych państw Unii o możliwych działaniach mających na celu wzmocnienie długoterminowej konkurencyjności UE. Dyskusja dotyczyła w szczególności uproszczenia zasad przyznawania pomocy publicznej w UE, a także rozwiązań budżetowych mających na celu wzrost inwestycji w sektorze czystych technologii.  

Premier Mateusz Morawiecki opowiedział się za rozwiązaniami, które umożliwiłyby państwom członkowskim transformację energetyczną w nowych okolicznościach, biorąc pod uwagę konieczność odejścia od importu paliw z Rosji. Wyraził nadzieję, że ew. nowe instrumenty finansowe UE będą zapewniać zrównoważony geograficznie rozwój sektora clean tech.

Migracje

Przywódcy przeprowadzili również dyskusję nt. działań w obliczu zwiększonego napływu migrantów do UE w ostatnich miesiącach, nie tylko w kontekście uchodźców wojennych, ale również nielegalnych przekroczeń granicy na szlakach południowym i bałkańskim.

Premier Mateusz Morawiecki, podczas rozmowy z liderami europejskimi, poruszył kwestię wsparcia UE dla uchodźców z Ukrainy oraz państw frontowych. Polska od początku trwania wojny jest zaangażowana w pomoc uchodźcom ukraińskim. Wg szacunków OECD w ub. r. przeznaczyliśmy na ten cel blisko 1,5% PKB. 

Polska podkreśla konieczność przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz wzmocnienia ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Zwracamy również uwagę na zjawisko instrumentalizacji migrantów przez państwa trzecie w celu wywarcia presji na UE. W odpowiedzi na nie Polska zareagowała błyskawicznie i dziś nasze granice są bezpieczne – zbudowaliśmy zaporę, granica jest stale patrolowana. Wzmocniliśmy dodatkowymi środkami granicę z Białorusią i obwodem kaliningradzkim.

 

 

Źródło: KPRM


wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2023-02-08 10:58:55
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!