Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Europejska Karta Niepełnosprawności (2023-09-05)

 

W konsultacjach społecznych, które przyczyniły się do przygotowania wniosku ustawodawczego Komisji dotyczącego uznawania Europejskiej Karty Niepełnosprawności przez wszystkie państwa członkowskie, wzięło udział 3 361 osób. 2632 respondentów to osoby niepełnosprawne.

Konsultacje społeczne w sprawie europejskiej karty osoby niepełnosprawnej trwały 12 tygodni od lutego do maja 2023 r., aby zapewnić oparcie wniosku na rzeczywistych potrzebach i doświadczeniach osób niepełnosprawnych.

Aby zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, kwestionariusz był dostępny za pośrednictwem witryny „Wyraź swoją opinię”, ale także w łatwej do odczytania wersji za pośrednictwem ankiety UE oraz w dostępnym dokumencie Word za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgodnie z głównymi ustaleniami konsultacji publicznych:

 • Większość respondentów (73%) stwierdziła, że brak wzajemnego uznawania statusu niepełnosprawności w UE stanowi przeszkodę dla osób niepełnosprawnych w korzystaniu z ich podstawowego prawa do swobodnego przemieszczania się.
 • Wiele osób potwierdziło, że ich krajowe karty/zaświadczenia o niepełnosprawności nie były akceptowane podczas podróży po UE.
 • 68% stwierdziło, że ten brak uznania powoduje odmienne traktowanie osób niepełnosprawnych nierezydentów, ograniczając ich dostęp do preferencyjnych warunków oferowanych osobom niepełnosprawnym w zakresie dostępu do niektórych usług i korzystania z nich.
 • Ponadto 77% zgłosiło brak dostępnych informacji na temat preferencyjnych warunków dla osób niepełnosprawnych.

Podobne problemy pojawiły się w przypadku Europejskiej Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych:

 • 67% respondentów podkreśliło, że ograniczona rozpoznawalność karty w UE oraz różne formaty i warunki związane z kartą, różniące się w zależności od kraju UE, powodują problemy dla jej użytkowników.

Aby rozwiązać ten problem:

 • Prawie wszyscy respondenci zgodzili się, że działania UE są potrzebne, aby ułatwić zarówno wzajemne uznawanie statusu niepełnosprawności w UE (92% zgody), jak i dostęp do usług oferujących osobom niepełnosprawnym preferencyjne warunki dzięki Europejskiej Karcie Niepełnosprawności (91%), a także poprawę wdrażania europejskiej karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych (83%).

W odniesieniu do Europejskiej Karty Niepełnosprawności:

 • 86% respondentów uważa, że powinno to być wiążące dla wszystkich państw członkowskich, bez możliwości rezygnacji;
 • 70% twierdzi, że musi być dostępny zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej;
 • że główne sektory, które należy uwzględnić, to transport publiczny (54% zgody), działalność kulturalna (47%) i prawa parkingowe (46%).
 • Ponadto 83% respondentów zgodziło się, że ulepszona europejska karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych powinna zostać uwzględniona w tej samej inicjatywie ustawodawczej, co nowa europejska karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, ogół respondentów uważa, że wprowadzenie Europejskiej Karty Niepełnosprawności i udoskonalenie Europejskiej Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych:

 • uprości wzajemne uznawanie stopnia niepełnosprawności (82% zgody)
 • zwiększy dostęp do usług na preferencyjnych warunkach oraz korzystanie z usług kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych przez osoby niepełnosprawne (84%)
 • a także zwiększyć możliwości osób niepełnosprawnych pełnego korzystania z prawa do podróżowania po UE (83 %), częstotliwość ich podróży i liczbę osób niepełnosprawnych podróżujących po UE (67 %).

Komisja Europejska dokładniej przeanalizowała odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji publicznych, które wykorzystano w przygotowaniu oceny skutków i wniosku ustawodawczego dotyczącego inicjatywy w sprawie europejskiej karty osoby niepełnosprawnej i europejskiej karty parkingowej.

Przyjęcie tej inicjatywy przez Komisję planowane jest na 6 września  2023 r.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić raport podsumowujący konsultacje publiczne.

 

Żródło: KE 


wszystkie

Europejska Karta Niepełnosprawności (2023-09-05)

 

W konsultacjach społecznych, które przyczyniły się do przygotowania wniosku ustawodawczego Komisji dotyczącego uznawania Europejskiej Karty Niepełnosprawności przez wszystkie państwa członkowskie, wzięło udział 3 361 osób. 2632 respondentów to osoby niepełnosprawne.

Konsultacje społeczne w sprawie europejskiej karty osoby niepełnosprawnej trwały 12 tygodni od lutego do maja 2023 r., aby zapewnić oparcie wniosku na rzeczywistych potrzebach i doświadczeniach osób niepełnosprawnych.

Aby zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, kwestionariusz był dostępny za pośrednictwem witryny „Wyraź swoją opinię”, ale także w łatwej do odczytania wersji za pośrednictwem ankiety UE oraz w dostępnym dokumencie Word za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgodnie z głównymi ustaleniami konsultacji publicznych:

 • Większość respondentów (73%) stwierdziła, że brak wzajemnego uznawania statusu niepełnosprawności w UE stanowi przeszkodę dla osób niepełnosprawnych w korzystaniu z ich podstawowego prawa do swobodnego przemieszczania się.
 • Wiele osób potwierdziło, że ich krajowe karty/zaświadczenia o niepełnosprawności nie były akceptowane podczas podróży po UE.
 • 68% stwierdziło, że ten brak uznania powoduje odmienne traktowanie osób niepełnosprawnych nierezydentów, ograniczając ich dostęp do preferencyjnych warunków oferowanych osobom niepełnosprawnym w zakresie dostępu do niektórych usług i korzystania z nich.
 • Ponadto 77% zgłosiło brak dostępnych informacji na temat preferencyjnych warunków dla osób niepełnosprawnych.

Podobne problemy pojawiły się w przypadku Europejskiej Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych:

 • 67% respondentów podkreśliło, że ograniczona rozpoznawalność karty w UE oraz różne formaty i warunki związane z kartą, różniące się w zależności od kraju UE, powodują problemy dla jej użytkowników.

Aby rozwiązać ten problem:

 • Prawie wszyscy respondenci zgodzili się, że działania UE są potrzebne, aby ułatwić zarówno wzajemne uznawanie statusu niepełnosprawności w UE (92% zgody), jak i dostęp do usług oferujących osobom niepełnosprawnym preferencyjne warunki dzięki Europejskiej Karcie Niepełnosprawności (91%), a także poprawę wdrażania europejskiej karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych (83%).

W odniesieniu do Europejskiej Karty Niepełnosprawności:

 • 86% respondentów uważa, że powinno to być wiążące dla wszystkich państw członkowskich, bez możliwości rezygnacji;
 • 70% twierdzi, że musi być dostępny zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej;
 • że główne sektory, które należy uwzględnić, to transport publiczny (54% zgody), działalność kulturalna (47%) i prawa parkingowe (46%).
 • Ponadto 83% respondentów zgodziło się, że ulepszona europejska karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych powinna zostać uwzględniona w tej samej inicjatywie ustawodawczej, co nowa europejska karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, ogół respondentów uważa, że wprowadzenie Europejskiej Karty Niepełnosprawności i udoskonalenie Europejskiej Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych:

 • uprości wzajemne uznawanie stopnia niepełnosprawności (82% zgody)
 • zwiększy dostęp do usług na preferencyjnych warunkach oraz korzystanie z usług kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych przez osoby niepełnosprawne (84%)
 • a także zwiększyć możliwości osób niepełnosprawnych pełnego korzystania z prawa do podróżowania po UE (83 %), częstotliwość ich podróży i liczbę osób niepełnosprawnych podróżujących po UE (67 %).

Komisja Europejska dokładniej przeanalizowała odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji publicznych, które wykorzystano w przygotowaniu oceny skutków i wniosku ustawodawczego dotyczącego inicjatywy w sprawie europejskiej karty osoby niepełnosprawnej i europejskiej karty parkingowej.

Przyjęcie tej inicjatywy przez Komisję planowane jest na 6 września  2023 r.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić raport podsumowujący konsultacje publiczne.

 

Żródło: KE 


wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2023-09-05 10:35:56
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!