Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Ciężarówki przyjazne środowisku (2013-04-15)

Nowe przepisy UE dotyczące bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych dla środowiska pojazdów ciężarowych

Nowe przepisy umożliwią wyposażanie pojazdów ciężarowych w kabiny o zaokrąglonym kształcie i stosowanie aerodynamicznych klap z tyłu przyczepy. Środki te w znaczący sposób poprawią aerodynamikę pojazdów, umożliwiając poczynienie oszczędności paliwa o wartości 5 tys. euro rocznie w przypadku typowego pojazdu ciężarowego pokonującego w ciągu roku 100 tys. km. Będzie to oznaczać równoczesne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 7-10 proc. (czyli 7,8 t CO2 w przypadku tego samego samochodu ciężarowego pokonującego 100 tys. km). Jednocześnie pole widzenia kierowcy zostanie poszerzone, co każdego roku przyczyni się do uratowania życia 300-500 użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki, takich jak piesi i rowerzyści.

 - Cegła to najmniej aerodynamiczny kształt, jaki sobie można wyobrazić, dlatego musimy ulepszyć kształt pojazdów ciężarowych jeżdżących po na naszych drogach. Dzięki tym zmianom transport drogowy będzie bardziej przyjazny środowisku i bezpieczniejszy. Zmiany te przyczynią się również do zmniejszenia ponoszonych przez przewoźników kosztów paliwa i dadzą europejskim producentom przewagę w pracach nad przeznaczonymi na światowe rynki ciężarówkami przyszłości, które będą bardziej przyjazne dla środowiska - powiedział Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport.

Przepisy wprowadzające specyfikacje dla pojazdów ciężarowych pochodzą z 1996 r. (dyrektywa 96/53/EC). Konieczna jest teraz ich aktualizacja w celu uwzględnienia postępu technicznego.


Główne korzyści wynikające z nowych przepisów są następujące:

  • Poprawa efektywności energetycznej: Energia zużywana na potrzeby transportu w UE w 96 proc. pochodzi z ropy i produktów ropopochodnych Komisja Europejska, Energia i transport UE w liczbach – 2010 r. http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm
  • Zmniejszenie zużycia paliwa o 7-10 proc. w przypadku dalekobieżnych pojazdów ciężarowych będzie mieć duże znaczenie pod względem gospodarczym i środowiskowym. Ponadto we wniosku dotyczącym nowych przepisów przewidziano zezwolenie na dodatkowe obciążenie spowodowane przez cięższe akumulatory zapewniające alternatywne systemy napędu (hybrydowy, elektryczny) w przypadku pojazdów ciężarowych — głównie miejskich – i autokarów. Pojemność ładunkowa ciężarówek nie ulegnie jednak zmianie.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze: Obecny kształt przedniej części kabiny z ostrymi krawędziami może zwiększyć skalę urazu użytkowników dróg w wyniku zderzenia. Obniża on również boczne pole widzenia kierowcy. Jest to szczególnie niebezpieczne dla rowerzystów i pieszych na skrzyżowaniach. Bardziej zaokrąglony kształt zwiększa pole widzenia i w przypadku zderzenia przy niskiej prędkości, tak jak ma to zazwyczaj miejsce w środowisku miejskim, zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń. 
  • Korzyści dla przewoźników: Ulepszona aerodynamika pojazdów pozwoli zaoszczędzić około 5 tys. euro rocznie na kosztach paliwa w przypadku typowego pojazdu ciężarowego pokonującego w takim okresie 100 tys. km.
  • Nowe możliwości dla producentów pojazdów: Europejscy producenci pojazdów ciężarowych są liderami rynkowymi, a ponadto sektor ten jest jednym z największych inwestorów przemysłowych odpowiedzialnych za nakłady na badania i rozwój. Realizacja koncepcji nowych aerodynamicznych kabin i tylnych klap stworzy producentom okazję do zaprojektowania nowych modeli, co przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie.
  • Bardziej spójne kontrole i mniej uszkodzeń dróg: Nawet jedna trzecia kontrolowanych pojazdów jest przeciążona, co powoduje uszkodzenia dróg i stanowi naruszenie bezpieczeństwa. Wprowadzenie pokładowych urządzeń ważących połączonych z cyfrowym tachografem i punktami pomiaru ciężaru na głównych drogach zapewni większą spójność kontroli w poszczególnych krajach. Szacuje się, że nadmierne obciążanie pojazdów ciężarowych kosztuje obecnie podatnika 950 mln euro rocznie. 
  • Promowanie transportu intermodalnego: Dzięki zmniejszeniu wymaganych formalności ułatwione zostanie przenoszenie kontenerów o długości 45 stóp między statkami, pojazdami drogowymi i pojazdami kolejowymi. 

W czerwcu 2012 r. wiceprzewodniczący Kallas przedstawił wytyczne na temat warunków, na jakich dłuższe pojazdy ciężarowe mogą przekraczać granice. Głównym celem wydania tych wytycznych było podkreślenie, że korzystanie z dłuższych pojazdów jest kwestią do rozstrzygnięcia przez poszczególne państwa członkowskie, zgodnie z zasadą pomocniczości, ze względu na różnorodne warunki lokalne. Żadne państwo członkowskie nie jest zobowiązane do wydania zezwolenia na korzystanie z dłuższych pojazdów, jeżeli nie uzna tego za stosowne. Jednakże w wytycznych stwierdzono, że używanie dłuższych pojazdów może zostać zatwierdzone przez sąsiadujące państwa członkowskie, o ile jest to ograniczone do transportu wyłącznie między tymi dwoma państwami członkowskimi, które już na to zezwoliły, i o ile nie ma to większego wpływu na konkurencję międzynarodową. Wytyczne te są obecnie włączone do zmienionej dyrektywy.

Przedstawiony wniosek, zanim stanie się prawem, musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie. Można się spodziewać, że nowe pojazdy ciężarowe pojawią się na drogach w latach 2018-2020.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-04-15 16:09:29
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!