Aktualności

80 mln euro z Europejskiej Polityki Rolnej do zwrotu (2013-05-06)

Polska powinna zwrócić niemal 80 mln euro z Europejskiej Polityki Rolnej - tak uznała Komisja Europejska. W ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków, KE wystąpiła do 14 krajów UE o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej w łącznej wysokości 230 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo.

Komisja Europejska, w ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków, wystąpi do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej w łącznej wysokości 230 mln euro.

Ponieważ jednak niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, skutki finansowe dzisiejszej decyzji wyniosą około 227 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo.

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Główne korekty finansowe

Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od 14 państw członkowskich: Belgii, Czech, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

  • kwoty 83,6 mln euro, którą obciążona została Grecja ze względu na niezgodne z przepisami obniżenie wymogu minimalnej wielkości plonu dla suszonych winogron;
  • kwoty 79,9 mln euro, którą obciążona została Polska ze względu na niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków i zatwierdzaniu planów operacyjnych w przypadku środka dla gospodarstw niskotowarowych;
  • kwoty 24,0 mln euro (efekt finansowy1: 23,9 mln euro), którą obciążona została Grecja ze względu na niedociągnięcia w rejestrach stad i kontrolach na miejscu w odniesieniu do premii zwierzęcych;
  • kwoty 10,3 mln euro, którą obciążona została Wielka Brytania ze względu na niedociągnięcia w identyfikacji zwierząt oraz w kontrolach na miejscu w odniesieniu do premii zwierzęcych.

Dodatkowe informacje

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, działając głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Agencje te mają również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o przyznanie płatności bezpośrednich. Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie w sposób odpowiedni prowadzą kontrole i usuwają nieprawidłowości.

Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot dokonanych już płatności, jeśli audyt wykaże, że mechanizmy zarządzania i kontroli państwa członkowskiego nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

Szczegółowe informacje objaśniające system corocznego rozliczania rachunków znajdują się w komunikacie MEMO/12/109 oraz w informatorze „Managing the agriculture budget wisely” („Jak mądrze zarządzać budżetem rolnym”), dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-05-06 07:45:53
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!