Aktualności

Dlaczego Polska ma zwrócić 80 mln euro? (2013-05-08)

Komisja Europejska wyjaśnia dlaczego Polska powinna zwrócić niemal 80 mln euro z Europejskiej Polityki Rolnej. Korekta dotyczy wydatków z funduszy na rozwój obszarów wiejskich, przyznawanych w ramach środka „Gospodarstwa niskotowarowe”. Decyzja, która została ogłoszona na początku maja, wywołała w Polsce wiele politycznych komentarzy.


Oświadczenie Rogera Waite'a, rzecznika Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  • W ramach Decyzji w sprawie rozliczenia rachunków Komisja postanowiła nie zatwierdzać rozliczenia kwoty 79,9 mln euro unijnego finansowania. Polska będzie musiała te kwotę zwrócić.

  • Korekta dotyczy wydatków z funduszy na rozwój obszarów wiejskich, przyznawanych w ramach środka „Gospodarstwa niskotowarowe”.

  • Środek „Gospodarstwa niskotowarowe” był wdrażany w Polsce tylko w okresie programowania 2004 – 2006; wypłaty są realizowane w okresie pięcioletnim i z tego powodu są też finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

  • Niedociągnięcia stwierdzone przez Komisję dotyczą: (1) nieskutecznej kontroli początkowych wniosków o finansowanie (2) nieskuteczności procesu zatwierdzania biznesplanów. Miały one zatem miejsce w okresie wdrażania środka w latach 2004 – 2006.

Zobacz również: 80 mln do zwrotu


wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-05-08 10:36:49
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!