Aktualności

Zakaz pestycydów na ratunek pszczołom (2013-05-27)

Aby chronić europejskie pszczoły KE wprowadza od 1 grudnia br. ograniczenia w stosowaniu niektórych pestycydów. Środki te zostały uznane za jeden z kilku czynników, które mogą powodować spadek liczby tych owadów. - Pszczołom zawdzięczamy ok. 80 proc. zapylania – odbywa się to metodą naturalną i nic nas nie kosztuje – przypominakomisarz Tonio Borg.

Komisja Europejska przyjęła przepisy ograniczające stosowanie trzech pestycydów z rodziny neonikotynoidów. Wykazano bowiem, że te pestycydy (chlotianidyna, imidachlopryd i tiametoksam) są szkodliwe dla europejskich pszczół miodnych. Ograniczenia wejdą w życie 1 grudnia 2013 r., a w przeciągu dwóch lat Komisja przeanalizuje ich funkcjonowanie. Dotyczą one pestycydów, którymi opryskuje się rośliny i zboża przyciągające pszczoły i owady zapylające.

Zapoznawszy się z opinią naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, w której stwierdza się zagrożenie dla pszczół miodnych, w ubiegłym miesiącu zobowiązałem się, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić odpowiednią ochronę tych owadów. Temu celowi służą przyjęte dziś przepisy, które stanowią kolejny ważny krok na drodze do poprawy perspektyw naszych pszczół. Owady te są istotne z dwóch względów: nie tylko wytwarzają miód, ale przede wszystkim zapylają rośliny. Pszczołom zawdzięczamy ok. 80 proc zapylania – w dodatku odbywa się to metodą naturalną i nic nas nie kosztuje - powiedział Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.

Środek przyjęty przez Komisję jest częścią jej kompleksowej strategii, która ma zapobiec zmniejszeniu populacji pszczół w Europie. Od czasu opublikowania w 2010 r. strategii Komisji w sprawie zdrowia pszczół miodnychrozpoczęto lub już zrealizowano kilka działań. Wśród nich należy wymienić: wyznaczenie laboratorium referencyjnego UE do spraw zdrowia pszczół; zwiększenie współfinansowania UE dla krajowych programów pszczelarskich i współfinansowanie badań nadzoru w 17 państwach członkowskich, które dobrowolnie postanowiły je przeprowadzić (w 2012 r. przeznaczono na nie 3,3 mln EUR). Unia realizuje także programy badawcze, takie jak BeeDoc i STEP, w ramach których analizowane są różne czynniki, które mogą powodować zmniejszanie się europejskiej populacji pszczół.

Państwa członkowskie muszą do 30 września 2013 r. cofnąć lub zmienić obowiązujące pozwolenia, tak aby dostosować się do ograniczeń wprowadzonych przez UE. Mogą one dopuścić wykorzystywanie najpóźniej do dnia 30 listopada istniejących zapasów. Krajowe organy są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby ograniczenia te były prawidłowo stosowane.

Gdy tylko Komisja uzyska nowe dane w tej sprawie, w przeciągu dwóch lat przeanalizuje wprowadzone ograniczenia, dostosowując je do aktualnej wiedzy naukowej i postępu technicznego.

Kontekst

Na posiedzeniu komitetu odwoławczego 29 kwietnia 2013 r. państwa członkowskie nie osiągnęły porozumienia (większości kwalifikowanej) w tej sprawie. Komisja ogłosiła, że będzie prowadzić dalszą procedurę ograniczania zgodnie z planem.

Ograniczone będzie stosowanie trzech neonikotynoidów (chlotianidyna, imidachloprydu i tiametoksamu), którymi zaprawia się nasiona, które stosuje się w glebie (w postaci granulek) lub którymi opryskuje się rośliny i zboża (z wyjątkiem zbóż ozimych) przyciągające pszczoły. Pozostałe dozwolone zastosowania są dostępne tylko dla użytkowników profesjonalnych. Wyjątki będą ograniczone do możliwości opryskiwania roślin przyciągających pszczoły przy uprawach szklarniowych, a na polach tylko po okresie kwitnienia.

Pestycydy zostały uznane za jeden z kilku czynników, które mogą powodować spadek liczby pszczół. Do pozostałych należą pasożyty i inne patogeny, niestosowanie lub nieodpowiednie stosowanie leków weterynaryjnych, sposób prowadzenia pasiek oraz czynniki środowiskowe, takie jak brak siedlisk i pożywienia oraz zmiana klimatu.

Dodatkowe informacje:


wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-05-27 14:36:04
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!