Aktualności

Miasta mogą ubiegać się o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2016 (2013-06-21)

Zielona Stolica 2016Ruszyła rywalizacja o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2016. Stanowi on wyraz uznania dla miast najbardziej przyjaznych dla środowiska. Tytuł jest przyznawany co roku, zaś celem inicjatywy jest zainspirowanie miast europejskich, by stały się bardziej atrakcyjnymi i zdrowymi miejscami do zamieszkania, pracy i wypoczynku - miastami, w których „chce się żyć”.

Po raz pierwszy o tytuł mogą ubiegać się europejskie miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców. Wcześniej rywalizować mogły tylko miasta o liczbie mieszkańców wynoszącej 200 tys. lub więcej. Zmiana oznacza, że obecnie o tytuł może się ubiegać ponad 400 miast w całej Europie.

Korzyści płynące z tytułu Zielonej Stolicy Europy to czystsze środowisko, nowe miejsca pracy i inwestycje, a także rozwój turystyki, korzyści z pozytywnego oddźwięku w międzynarodowych mediach oraz więcej sponsorowanych projektów związanych z ochroną środowiska.

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: - Tytuł Zielonej Stolicy Europy promuje lokalne starania na rzecz polepszenia jakości środowiska w miastach oraz na rzecz zrównoważonego wzrostu. Przy okazji siódmej edycji konkursu na Zieloną Stolicę Europy w 2016 r. chciałbym zachęcić mniejsze miasta, by zgłosiły się do uczestnictwa w konkursie i potraktowały je jako okazję do podsumowania osiągnięć w zakresie ochrony środowiska oraz do pochwalenia się tymi osiągnięciami, a także do zaplanowania zrównoważonego rozwoju miasta dla jego obywateli.

Konkurs ma na celu:

  • wyróżnienie miast, które mogą poszczycić się uznanym dorobkiem w dziedzinie ochrony środowiska,
  • zachęcenie miast do stawiania sobie ambitnych celów w zakresie poprawy standardów ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, oraz
  • zainspirowanie innych miast dzięki pokazaniu nowych pomysłów, najlepszych praktyk i doświadczeń.

Kandydatury ocenia się na podstawie 12 kryteriów: łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do tej zmiany, transport lokalny, miejskie tereny zielone, w tym zrównoważona gospodarka gruntami, przyroda i różnorodność biologiczna, jakość powietrza, jakość środowiska akustycznego, wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie, efektywność energetyczna, zintegrowane zarządzanie środowiskiem.

W konkursie mogą wziąć udział miasta z państw członkowskich UE, państw przystępujących i kandydujących (Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Czarnogóra, Serbia i Turcja) oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawiciele miast mogą zgłaszać kandydatury za pośrednictwem strony internetowejwww.europeangreencapital.eu. Termin zgłoszeń do konkursu na Zieloną Stolicę Europy w 2016 r. upływa 17 października 2013 r. Zwycięzcę wyłoni europejskie jury wspierane przez grupę powszechnie uznanych ekspertów z różnych dziedzin ochrony środowiska. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2014 r.

Kontekst

Tytuł Zielonej Stolicy Europy jest wynikiem inicjatywy podjętej przez miasta z ambitną wizją w dziedzinie ochrony środowiska. Pomysł konkursu pojawił się po raz pierwszy podczas spotkania, które odbyło się 15 maja 2006 r. w Tallinie z inicjatywy byłego burmistrza tego miasta - Jüri Ratasa. Piętnaście europejskich miast oraz stowarzyszenie miast Estonii podpisało wówczas porozumienie w sprawie ustanowienia tego tytułu.

Dotychczas w latach 2010-2015 tytułem mogło poszczycić się sześć miast: Sztokholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kopenhaga i Bristol. Zwycięzcę konkursu na Zieloną Stolicę Europy w 2015 r. – Bristol – ogłoszono w zeszły piątek w Nantes na corocznej uroczystości nadawania tytułu.

Społeczeństwo Europy składa się dziś w przeważającej części z mieszkańców miast: trzech na czterech Europejczyków mieszka w małych i większych miastach. Wiele zagrożeń dla środowiska, z którymi musi zmierzyć się nasze społeczeństwo, powstaje na terenach miejskich. Jednak to właśnie mieszkańcy miast wykazują się zaangażowaniem i innowacyjnością, które są niezbędne do sprostania tym wyzwaniom.

Tytuł Zielonej Stolicy Europy został pomyślany jako inicjatywa mająca na celu uznanie wysiłków, zachęcanie miast do podejmowania dalszych działań, a także zaprezentowanie najlepszych praktyk i dzielenie się nimi w gronie europejskich miast. Takie wyróżnienie nie tylko stanowi inspirację dla innych miast, lecz również może przyczynić się do zwiększenia popularności i atrakcyjności miasta – laureata, przyciągając do niego turystów, a także nowych mieszkańców i pracowników.

Dodatkowe informacje:

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-06-26 14:17:40
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!