Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE. Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na skargi obywateli, przedsiębiorstw i organizacji z UE, pomagając w ujawnianiu przypadków „niewłaściwego administrowania”, w których instytucje, organy, urzędy lub agencje UE naruszają prawo, nie przestrzegają zasad dobrej administracji lub łamią prawa człowieka. Przykłady:

  • niesprawiedliwość,
  • dyskryminacja,
  • nadużywanie władzy,
  • brak lub odmowa udzielenia informacji,
  • nieuzasadniona opieszałość,
  • nieprawidłowe procedury.

Rzecznik wszczyna dochodzenia na podstawie skarg lub z własnej inicjatywy. Jest całkowicie niezależny i nie przyjmuje poleceń od żadnego rządu ani żadnej organizacji. Raz do roku rzecznik przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z działalności.

Kontakt:

1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex
France
Tel: +33 3 88 17 23 13
Faks: +33 3 88 17 90 62
http://www.ombudsman.europa.eu/pl/home.faces

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2013-10-08 21:47
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!