Rada Unii Europejskiej

Zgodnie z tekstem Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej podstawowymi funkcjami Rady są funkcje prawodawcze i budżetowe. Dzieli je wszakże, jako równorzędny prawodawca z Parlamentem Europejskim.

Do zadań Rady UE należy:

  • uchwalanie aktów prawnych UE,
  • koordynowanie ogólnej polityki gospodarczej państw członkowskich UE,
  • podpisywanie umowy między UE a innymi krajami,
  • zatwierdzanie rocznych budżetów UE,
  • określanie kierunków polityki zagranicznej i polityki obrony UE,
  • koordynowanie współpracy między sądami i organami policji państw członkowskich.

Kontakt:
Rue de la Loi / Wetstraat, 175
B-1048 Bruxelles/Brussel,
Belgique/België
Tel: +32 2 281 61 11
Faks: +32 2 281 73 97 / 81
http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=pl

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2013-10-08 21:09
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!