Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Do zadań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest czuwanie „nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu” traktatów. W ramach tego zadania Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pełni następujące funkcje:

  • kontrola legalność aktów prawnych Unii Europejskiej,
  • czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów,
  • wykładnia prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów krajowych.

Stanowi on w związku z tym władzę sądowniczą Unii Europejskiej i czuwa we współpracy z sądami państw członkowskich nad jednolitym stosowaniem i jednolitą wykładnią prawa Unii.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu obejmuje trzy organy sądowe: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd (utworzony w 1988 r.) i Sąd do spraw Służby Publicznej (utworzony w 2004 r.).

Kontakt:
Rue de la Loi / Wetstraat, 175
B-1048 Bruxelles/Brussel,
Belgique/België
Tel: +32 2 281 61 11
Faks: +32 2 281 73 97 / 81
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2013-10-08 21:25
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!