Aktualności

SURE skutecznie chroni miejsca pracy (2021-03-23)

Komisja opublikowała pierwszą wstępną ocenę skuteczności SURE – instrumentu o wartości 100 mld euro, służącego ochronie zatrudnienia i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19.

Ze sprawozdania wynika, że instrument istotnie złagodził poważne społeczno-gospodarcze skutki kryzysu związanego z koronawirusem. Państwa członkowskie, które korzystają z SURE, doświadczają dzięki niemu znacznie mniejszego wzrostu bezrobocia w obecnym kryzysie niż w czasie światowego kryzysu finansowego, mimo większego niż wówczas spadku PKB.

SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19. Instrument zapewnia wsparcie finansowe w formie pożyczek udzielanych państwom członkowskim przez UE na korzystnych warunkach. Pieniądze z tych pożyczek są przeznaczane na finansowanie krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy oraz innych podobnych środków służących utrzymaniu zatrudnienia i wspieraniu dochodów, zwłaszcza dla osób samozatrudnionych, a także pewnych działań w zakresie zdrowia. Komisja zaproponowała dotychczas wsparcie finansowe w wysokości 90,6 mld euro dla 19 państw członkowskich. SURE może zapewnić jeszcze ponad 9 mld euro pomocy finansowej, a państwa członkowskie nadal mogą składać wnioski o wsparcie. Komisja jest gotowa, aby rozpatrzyć dodatkowe wnioski państw członkowskich o środki uzupełniające w obliczu ponownego wzrostu liczby zakażeń COVID-19 i nowych obostrzeń.

Główne ustalenia

W sprawozdaniu Komisji stwierdzono, że w 2020 r. w ramach instrumentu SURE wsparto od 25 do 30 mln osób. To około jedna czwarta wszystkich osób zatrudnionych w 18 państwach członkowskich, które korzystają z instrumentu. Oszacowano również, że z SURE skorzystało od 1,5 do 2,5 mln firm dotkniętych pandemią COVID-19, co pozwoliło im na uniknięcie zwalniania pracowników.

Szacuje się, że dzięki wysokiemu ratingowi kredytowemu UE państwa członkowskie korzystające z SURE zaoszczędziły 5,8 mld EUR na odsetkach w porównaniu z sytuacją, w której same emitowałyby dług państwowy. Przyszłe wypłaty prawdopodobnie przyniosą dalsze oszczędności. Z informacji zwrotnych od beneficjentów wynika, że wsparcie w ramach SURE odegrało ważną rolę w tworzeniu w tych państwach mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy oraz w zwiększaniu ich skali i zasięgu.

Sprawozdanie dotyczy również operacji zaciągania i udzielania pożyczek na finansowanie SURE. Stwierdzono w nim, że zapotrzebowanie państw członkowskich na instrument było duże – przydzielono już ponad 90 % całkowitej puli środków finansowych dostępnej w ramach SURE, wynoszącej 100 mld euro. Również zainteresowanie inwestorów obligacjami SURE było znaczne. Do dnia zamknięcia sprawozdania, w ramach pierwszych czterech emisji Komisja pozyskała 53,5 mld euro przy średnio ponaddziesięciokrotnej nadsubskrypcji. Wszystkie środki pozyskano w ramach obligacji społecznych, co daje inwestorom pewność, że ich pieniądze są przeznaczane na działania mające rzeczywisty cel społeczny, zapewniające utrzymanie dochodów rodzin w czasach kryzysu. Zdolność UE do pozyskiwania środków finansowych w ramach SURE została wsparta gwarancją wszystkich państw członkowskich w wysokości 25 mld euro, co jest wyraźnym sygnałem europejskiej solidarności.

Źródło: Komisja Europejska

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2021-03-23 07:32:24
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!