Aktualności

Program UE dla zdrowia (2021-03-29)

Komisja z zadowoleniem przyjęła wejście w życie Programu UE dla zdrowia. Budżet programu w wysokości 5,1 mld euro ma na celu wzmocnienie odporności systemów opieki zdrowotnej i promowanie innowacji w sektorze ochrony zdrowia.

Program UE dla zdrowia wniesie znaczący wkład w odbudowę po pandemii COVID-19 poprzez uczynienie populacji UE zdrowszą, wspieranie walki z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia oraz zwiększenie gotowości i  zdolności UE w dziedzinie skutecznego reagowania w przyszłości na kryzysy zdrowotne w ramach przyszłej silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Program UE dla zdrowia to ambitny i ukierunkowany program finansowania na lata 2021–2027, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we wszystkich politykach i działaniach Unii zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. Program UE dla zdrowia, zaproponowany przez Komisję 28 maja 2020 r., jest odpowiedzią UE na pandemię COVID-19, która wywarła ogromny wpływ na personel medyczny i pracowników służby zdrowia, pacjentów i systemy opieki zdrowotnej w UE. Program UE dla zdrowia jest w kategoriach pieniężnych największym w historii programem UE w dziedzinie zdrowia. Zapewni on  finansowanie krajom UE, organizacjom zdrowotnym i organizacjom pozarządowym.

Program UE dla zdrowia ma na celu:

  • poprawę i wspieranie zdrowia w Unii;
  • ochronę ludności w Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia;
  • zwiększenie dostępności i przystępności cenowej produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów istotnych w kontekście kryzysu;
  • wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej.

Pierwszy program prac na 2021 r. zostanie przyjęty i wdrożony przez Komisję po konsultacji z  państwami członkowskimi w ramach grupy sterującej ds. Programu UE dla zdrowia, określonej w  rozporządzeniu w sprawie Programu UE dla zdrowia. Program będzie realizowany przez nową agencję wykonawczą – Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji – która rozpocznie pracę 1  kwietnia.

 

Źródło: Komisja Europejska

 

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2021-03-29 09:58:56
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!