Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 684527144,
tel. +48 881 969 648,
tel. +48 881 969 646,
fax. +48 684527180

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Europejski Ranking Innowacyjności (2021-06-23)

Komisja opublikowała Europejski Ranking Innowacyjności 2021, , który pokazuje, że wyniki Europy w zakresie innowacji nadal poprawiają się w całej UE. Od 2014 r. wyniki w zakresie innowacji wzrosły średnio o 12,5 proc.

W całej UE trwa ciągły proces konwergencji, w ramach którego państwa osiągające gorsze wyniki szybciej rozwijają się niż państwa osiągające wyniki lepsze, dzięki czemu zmniejsza się luka innowacyjna między nimi. Jak wynika z opublikowanego Regionalnego Rankingu Innowacyjności 2021, tendencja ta widoczna jest w wynikach w zakresie innowacji we wszystkich regionach UE. Na arenie światowej UE ma lepsze wyniki niż jej konkurenci, tacy jak Chiny, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Rosja i Indie, natomiast państwa takie jak Korea Południowa, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone i Japonia mają przewagę nad UE. Tegoroczny Europejski Ranking Innowacyjności opiera się na zmienionych ramach, które obejmują nowe wskaźniki cyfryzacji i zrównoważenia środowiskowego, dostosowując ranking do unijnych priorytetów politycznych.

Najważniejsze ustalenia 

 W oparciu o uzyskane wyniki państwa UE dzielą się na cztery grupy: liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i początkujący innowatorzy. 

  • Szwecja nadal dzierży pierwszeństwo w dziedzinie innowacji w UE, a następne w kolejności są Finlandia, Dania i Belgia, przy czym ich wyniki w zakresie innowacji są znacznie powyżej średniej UE. 
  • Grupy uzyskujące podobne wyniki są zazwyczaj skoncentrowane geograficznie: liderzy innowacji i najsilniejsi innowatorzy występują głównie w Europie Północnej i Zachodniej, a większość umiarkowanych i początkujących innowatorów znajduje się w Europie Południowej i Wschodniej. 
  • Od 2014 r. średnie wyniki UE pod względem innowacyjności wzrosły o 12,5 punktów procentowych. Największy wzrost odnotowano na Cyprze, w Estonii, Grecji, we Włoszech i na Litwie. 
  • W pięciu państwach członkowskich wyniki poprawiły się o co najmniej 25 punktów procentowych (Cypr, Estonia, Grecja, Litwa i Włochy). W czterech państwach członkowskich odnotowano poprawę wyników o 15–25 punktów procentowych (Belgia, Chorwacja, Finlandia i Szwecja). W ośmiu państwach członkowskich wyniki poprawiły się o 10–15 punktów procentowych (Austria, Czechy, Hiszpania, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy i Polska). W pozostałych 10 państwach członkowskich odnotowano poprawę wyników nawet o dziesięć punktów procentowych.

Porównanie średniej UE z wybranymi światowymi konkurentami wskazuje, że najbardziej innowacyjnym krajem jest Korea Południowa, z wynikiem o 36 proc. lepszym niż UE w 2014 r. i o 21 proc. lepszym niż UE w 2021 r. UE wyprzedza swoich konkurentów, takich jak Chiny, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Rosja i Indie, natomiast państwa takie jak Kanada, Australia, Stany Zjednoczone i Japonia mają nad nią przewagę.

W okresie od 2014 r. wyniki w zakresie innowacji wzrosły w 225 regionach spośród 240 ogółem. Z biegiem czasu w wynikach regionalnych pojawiła się konwergencja a różnice w wynikach pomiędzy regionami zaczęły maleć.

Najbardziej innowacyjne regiony w Europie to Sztokholm w Szwecji, a następnie Etelä-Suomi w Finlandii i Oberbayern w Niemczech. Hovedstaden w Danii zajmuje czwarte miejsce, a Zurych w Szwajcarii - piąte.

W Europejskim Rankingu Innowacyjności porównano wyniki w zakresie innowacji w państwach UE, innych państwach europejskich i regionach sąsiadujących. Oceniono w nim wady i zalety krajowych systemów innowacji, co umożliwia państwom określenie obszarów, którymi muszą się zająć. Pierwszy Europejski Ranking Innowacyjności opublikowano w 2001 r. Europejski Ranking Innowacyjności świadczy o zaangażowaniu UE i jej państw członkowskich w badania naukowe i innowacje oparte na talentach i na doskonałości, otwarte i konkurencyjne. Służy również opracowywaniu polityk mających na celu zwiększenie innowacyjności w Europie i informowanie decydentów politycznych w szybko zmieniającym się globalnym kontekście. Badania naukowe i innowacje są zasadniczym elementem skoordynowanej reakcji UE na kryzys związany z COVID-19, przyczyniając się także do zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu odbudowy Europy. Pomiar wyników w zakresie innowacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu.

Zobacz szczegółowe wyniki rankingu: https://bit.ly/3qkGr7j

Źródło: Komisja Europejska

 

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2021-06-23 07:50:43
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!