Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Do zadań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest czuwanie „nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu” traktatów. W ramach tego zadania Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pełni następujące funkcje:

  • kontrola legalność aktów prawnych Unii Europejskiej,
  • czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów,
  • wykładnia prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów krajowych.

Stanowi on w związku z tym władzę sądowniczą Unii Europejskiej i czuwa we współpracy z sądami państw członkowskich nad jednolitym stosowaniem i jednolitą wykładnią prawa Unii.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu obejmuje trzy organy sądowe: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd (utworzony w 1988 r.) i Sąd do spraw Służby Publicznej (utworzony w 2004 r.).

Kontakt:

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: IntraCOM Katowice 2020-12-16 14:06
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!